Đăng ký ngay
Design Lover's Cloud là sản phẩm cloud VPS phát triển dành riêng cho Khách hàng là công ty thiết kế Website với giao diện quản trị Cloud "Chuyên nghiệp & Cực kỳ Đơn giản":
 • Dễ dàng sử dụng
 • Có thể chia nhiều Account
 • phân bổ tài nguyên sử dụng cho từng Account
 • Quản lý tài nguyên CPU, RAM, Hard Disk

BẢNG GIÁ

STARTuP
Không giới hạn số lượng website
 • 30 Số lượng Account
 • 4 Core CPU
 • 4 GB RAM
 • 50 GB Dung lượng ổ cứng
 • Hàng ngày Backup Source Code
 • Miễn phí (1.200.000 đ/năm)
  Auto Backup Snapshot (hàng tuần)
 • Email Miễn phí
 • SSL Let's Enscrypt Miễn phí
 • Centos 7 Hệ điều hành
Dịch vụ bổ sung
Đăng Ký Ngay
Business
Không giới hạn số lượng website
 • 50 Số lượng Account
 • 5 Core CPU
 • 5 GB RAM
 • 50 GB Dung lượng ổ cứng
 • Hàng ngày Backup Source Code
 • Miễn phí (1.200.000 đ/năm)
  Auto Backup Snapshot (hàng tuần)
 • Email Miễn phí
 • SSL Let's Enscrypt Miễn phí
 • Centos 7 Hệ điều hành
Dịch vụ bổ sung
Đăng Ký Ngay
PROFESSIONAL
Không giới hạn số lượng website
 • 60 Số lượng Account
 • 6 Core CPU
 • 6 GB RAM
 • 50 GB Dung lượng ổ cứng
 • Hàng ngày Backup Source Code
 • Miễn phí (1.200.000 đ/năm)
  Auto Backup Snapshot (hàng tuần)
 • Email Miễn phí
 • SSL Let's Enscrypt Miễn phí
 • Centos 7 Hệ điều hành
Dịch vụ bổ sung
Đăng Ký Ngay
PROFESSIONAL PLUS
Không giới hạn số lượng website
  • Không giới hạn Số lượng Account
 • 8 Core CPU
 • 16 GB RAM
 • 50 GB Dung lượng ổ cứng
 • Hàng ngày Backup Source Code
 • Miễn phí (1.200.000 đ/năm)
  Auto Backup Snapshot (hàng tuần)
 • Email Miễn phí
 • SSL Let's Enscrypt Miễn phí
 • Centos 7 Hệ điều hành
Dịch vụ bổ sung
Đăng Ký Ngay
ENTERPRISE
Không giới hạn số lượng website
 • Không giới hạn Số lượng Account
 • 16 Core CPU
 • 32 GB RAM
 • 50 GB Dung lượng ổ cứng
 • Hàng ngày Backup Source Code
 • Miễn phí (1.200.000 đ/năm)
  Auto Backup Snapshot (hàng tuần)
 • Email Miễn phí
 • SSL Let's Enscrypt Miễn phí
 • Centos 7 Hệ điều hành
Dịch vụ bổ sung
Đăng Ký Ngay
ENTERPRISE PLUS
Không giới hạn số lượng website
 • Không giới hạn Số lượng Account
 • 24 Core CPU
 • 64 GB RAM
 • 50 GB Dung lượng ổ cứng
 • Hàng ngày Backup Source Code
 • Miễn phí (1.200.000 đ/năm)
  Auto Backup Snapshot (hàng tuần)
 • Email Miễn phí
 • SSL Let's Enscrypt Miễn phí
 • Centos 7 Hệ điều hành
Dịch vụ bổ sung
Đăng Ký Ngay

QUẢN TRỊ MÁY CHỦ "CHUYÊN NGHIỆP & CỰC KỲ ĐƠN GIẢN " Chỉ trong 1 phút

NHANH X6 LẦN SO VỚI CLOUD THÔNG THƯỜNG KHÁC

Design Lover's Cloud - Cloud Tốc độ nhanh nhất dành riêng cho Công ty Thiết kế Website

MIỄN PHÍ WEBSITE TEMPLATE CHUYÊN NGHIỆP VỚI TRÊN "95 ĐIỂM" GOOGLE SPEED