Văn bản pháp lý

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Chi tiết
24/2018/QH14 Quốc Hội Luật 12/06/2018 Luật an ninh mạng Click
86/2015/QH13 Quốc Hội Luật 19/11/2015 Luật An toàn thông tin mạng Click
91/2015/QH13 Quốc Hội Luật 24/11/2015 Bộ luật dân sự Click
36/2005/QH11 Quốc Hội Luật 14/06/2005 Luật thương mại Click
24/2023/QH15 Quốc Hội Luật 24/11/2023 Luật Viễn Thông Click
13/2023/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định 17/4/2023 Bảo vệ dữ liệu cá nhân Click
20/2023/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư 13/4/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ IP. Click
14/2022/NĐ-CP Chính Phủ Nghị Định 27/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Click
15/2020/NĐ-CP Chính Phủ Nghị Định 03/02/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Click
123/2020/NĐ-CP Chính Phủ Nghị Định 19/10/2020 Quy định về Hoá đơn - Chứng từ. Click
78/2021/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư 17/9/2021 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý Thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định về Hoá đơn, Chứng từ. Click
21/2021/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 08/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Click
40/2021/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư 01/06/2021 Hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Click
16/2021/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ Quyết định 30/3/2021 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng QSD kho số Viễn thông, tên miền Internet. Click
06/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 19/7/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Click
208/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam Click
24/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 18/8/2015 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Click
16/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 28/6/2016 Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá Click
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch 8/6/2016 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ Click
1524/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định 23/10/2014 Phê duyệt Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) ".VN". Click
264/QĐ-VNNIC Trung tâm Internet Việt Nam Quyết định 05/09/2013 Quy định hướng dẫn việc đăng ký và quản lý sử dụng địa chỉ IP/số hiệu mạng tại Việt Nam. Click
18/QĐ-VNNIC Trung tâm Internet Việt Nam Quyết định 10/01/2011 Quy định thời điểm cho phép đăng ký lại các tên miền ".vn" không còn nhu cầu sử dụng đề nghị trả lại, tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng tiếp phí duy trì. Click
05/2011/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 28/1/2011 Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Click
27/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 1/3/2018 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Nghị định số 72/2013/NĐ-CP) Click
4544/BTC-CST Bộ Tài chính Công văn 3/4/2007 Hướng dẫn sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua đại lý Click
38/2014/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định 1/7/2014 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet Click
174/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 13/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện Click
72/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 15/7/2013 Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Click
350/TCT-CS Bộ Tài chính Công văn 2/2/2015 Công văn hướng dẫn về thuế chuyển nhượng  Click
668/VNNIC Trung Tâm Internet Việt Nam Công văn 20/8/2019 V/v triển khai thực hiện các quy định mới về đăng ký, quản lý tên miền quốc gia “.vn” Click
784/TCT-TNCN Bộ Tài chính Công văn 9/3/2017 V/v trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền internet không qua đấu giá Click
85/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 01/07/2016 Về bảo đảm hệ thống thông tin theo cấp độ Click