Gen Hosting

Email Premium

SecureWeb

Kiến Thức Chung

Tất cả bài viết

Hướng dẫn kích hoạt SSL hãng Sectigo

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản khách hàng https://id.tenten.vn/ Bước 2: Đến mục "Quản lý dịch vụ", tiếp theo chọn mục "SSL" và chọn gói SSL muốn kích hoạt Bước 3: Nhập các thông tin đăng ký. Bạn chọn…

Hướng dẫn kích hoạt SSL hãng Digicert

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản khách hàng tại https://id.tenten.vn/ Bước 2: Đến mục "Quản lý dịch vụ", tiếp theo chọn mục "SSL" và chọn gói SSL muốn kích hoạt Bước 3: Nhập các thông tin đăng ký. Bạn chọn 1 trong 2 loại: có…

Hướng dẫn kích hoạt SSL hãng GlobalSign

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản khách hàng https://id.tenten.vn/ Bước 2: Đến mục "Quản lý dịch vụ", tiếp theo chọn mục "SSL" và chọn gói SSL muốn kích hoạt Bước 3: Nhập các thông tin đăng ký. Bạn chọn 1 trong 2 loại: có…