Gen Hosting

Email Premium

SecureWeb

Kiến Thức Chung

Tất cả bài viết

Cách tạo sitemap và khai báo với Google

Sitemap là gì? Sitemap (sơ đồ website) là một file liệt kê các trang và tệp tin trên website. Danh sách liệt kê được sắp xếp theo dạng sơ đồ phân tầng (giảm dần sự quan trọng) giúp các công cụ tìm kiếm: Thu thập dữ liệu trên trang web…

Cài đặt Microsoft Outlook 365 trên Android

Microsoft Outlook 365 Là Gì ? Microsoft Outlook 365 là phần mềm quản lý thông tin cá nhân của Microsoft, bao gồm các công cụ: e-mail, lịch, công việc quản lý, quản lý liên lạc, ghi chú, tạp chí và duyệt web. Ngoài ra, có thể được sử…

Sửa lỗi không vào được trang quản trị WordPress

Sẽ thật sự rắc rối nếu bạn không vào được trang quản trị WordPress của mình. Bạn sẽ không thể thực hiện các thay đổi đối với trang web của mình hoặc sửa bất kỳ lỗi nào. Thậm chí, có thể một hacker nào đó đã kiểm soát trang web của bạn và…

Lệnh tail trong linux

Có rất nhiều các công cụ dùng để hiển thị file dưới dạng .txt .sh,... Hiển thị này sẽ giúp việc quản trị hệ thống dễ dàng hơn 1.Tail là gì? Cũng giống như head, lệnh tail xuất ra n số dữ liệu cuối cùng của đầu vào đã cho. Mặc định…