Hướng dẫn cài đặt email server vào google mail

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt tài khoản email server vào dịch vụ của google mail Việc làm này sẽ giúp bạn có thể sử dụng đồng thời email server và gmail để gửi nhận email Sau đây là các bước thực hiện Bước 1 : Đăng…

Hướng dẫn sử dụng Email trên SSD Hosting Linux

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng email server trên dịch vụ SSD Hosting Linux tại TenTen Đây là Email miễn phí sử dụng trên Hosting và phù hợp cho nhu cầu gửi nhận mail với số lượng nhỏ Để sử dụng Email trên Hosting, các…

Hướng dẫn cài đặt Email Pro vào google mail

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt tài khoản Email Pro vào dịch vụ của google mail. Việc làm này sẽ giúp bạn có thể sử dụng đồng thời Email Pro và Gmail để gửi nhận email. Sau đây là các bước thực hiện: Bước 1 : Đăng nhập…