Cấu hình tên miền về link zalo

Nhu cầu sử dụng tên miền để chuyển hướng sang zalo hay facebook gần đây càng trở nên phổ biến. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tên miền về Zalo sử dụng để quảng bá cá nhân.

1. Vào trang quản trị domain hoặc tenten.vn/id

Truy cập vào trang tenten.vn/id sau đó click mục chi tiết 

Tiếp theo hiển thị dịch vụ đang sử dụng chọn mục tên miền để vào cấu hình

Chọn các mục như trên.

2. Lấy link zalo

Để thấy link zalo sử dụng cú pháp https://zalo.me/so-dien-thoai-cua-ban 

Ví dụ: https://zalo.me/084591xxxx

Cấu hình bản ghi REDIRECT với các tham số sau:

www      Redirect      https://zalo.me/084591xxxx     0

@      Redirect      https://zalo.me/0845910799      0

 

Sau khi cấu hình xong:

Và kết quả sẽ hiển thị như hình dưới đây:

Trên đây là các h trỏ chuyển hướng tên miền về link zalo cá nhân, hi vọng cách trên sẽ sẽ giúp các bạn xử lý vấn đề.