Direct domain www sang non-www giao thức https bằng file .htaccess

Sử dụng 1 trong 2 cách dưới đây

Cách 1: Áp dụng cho website bằng WordPress

 

Cài đặt Plugin Really Simple SSL

Cách 2: Tùy chỉnh .htaccess

 

Thêm vào đoạn sau: (**Lưu ý:Thay tenten.vn bằng tên miền của Quý Khách)

 
Như vậy là hoàn tất Việc cài đặt SSL cho domain của Quý Khách rồi đó.