Hướng dẫn quản lý các yêu cầu hỗ trợ đã gửi trên tenten.vn/id

Sau khi gửi yêu cầu hỗ trợ cho TENTEN, muốn xem các vấn đề này được xử lý như thế nào. Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1:

Từ menu chính, chọn “Hỗ trợ – Quản lý vé”

Bước 2:

Chọn “Quản lý yêu cầu đã gửi”

Bước 3:

Bấm vào “Chi tiết” để xem nội dung yêu cầu đã gửi