Hướng dẫn tạo User mới trên WordPress

Trong trường hợp bạn muốn tạo user mới trên wordpress để thêm cá thành viên khác viết bài, hoặc tạo thêm 1 user quản trị. Bài viết này sẽ giúp bạn sẽ tạo thêm 1 hay nhiều user.

Tạo thêm user mới trong WordPress

Tạo user mới  trong WordPress bạn truy cập tài khoản quản trị WordPress chọn mục Users –> Add New. Bạn điền các thông tin cho user này.

Những trường hợp requires là bắt buộc, do đó bạn phải điền các trường đấy. Còn nếu không có thì không cần điền hay điền cũng được, trường điền bắt buộc là Username và Email.

 • Username: Tên đăng nhập
 • Email: Email chủ sở hữu muốn nhận thông báo khi có thay đổi WordPress
 • First Name: Tên đầu
 • Last Name: Tên cuối
 • Website: Tên website của bạn.
 • Language: Ngôn Ngữ muốn chọn.
 • Password: Mật khẩu muốn đặt, ngoài ra còn tạo được mật khẩu ngẫu nhiên như trên.
 • Send User Notification: Check vào Send the new user an email about their account để gửi một email thông báo tài khoản đến mail đăng ký.
 • Role: Nhóm user. Mỗi một nhóm sẽ có những quyền nhất định, bạn chọn nhóm user cho user này.

— Administrator

— Subscriber

— Editor

— Author

— Contributor

Khi điền xong bạn nhấp Add New User để thao tác thêm User mới tạo.

Các điều cần biết khi phân quyền trong WordPress

 • Khi đã chọn user role cho người dùng mới và tạo, hãy lưu ý người dùng này sẽ nhận được 1 mail ngay lập tức chứa Username và mật khẩu để người dùng có thể đăng nhập
 • Các roles cho mọi người sẽ có thểvieest bài trên blog như Author và Contributor. Chỉ cần chọn giữa việc để người dùng tự xuất bản hay việc trước khi xuất bản thì có thể xem lại sau đó xuất bản sau.
 • Roles có thể thay đổi bất cứ lúc nào bởi Administrator -Chỉ cần sửa trong user profile.
 • Nếu bạn đang chạy 1 Multisite(mạng lưới WordPress sites), bạn sẽ có thêm quyền Super Admin role. User này có thể quản lý toàn bộ mạng lưới của Website và thay thế Administrator làm những tác vụ như WordPress, quản lý theme, users và plugins.

Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn tạo được user mới trên WordPress!!