Ngăn WordPress tạo ảnh tự động cực đơn giản

Tại sao cần ngăn WordPress tạo ảnh ?

Do cơ chế WordPress mặc định luôn tự động cắt ảnh dưới nhiều kích thước như: 128×128, 364×364… nếu không tối ưu thì dữ hoặc full inode rất bị nhanh đầy.

Đây cũng chính là nhược điểm khi khách hàng sử dụng mã nguồn là WordPress.

Khắc phục: Thêm các đoạn code sau đây vào function.php của theme.

Thêm đoạn code trong function của Theme

Tuy nhiên, nếu khách hàng muốn kích cỡ cố định hoặc muốn custom ảnh.

Ví dụ, muốn thay đổi thuộc tính medium_large, sửa là tên và đoạn (0, 800).

Trong đó, 0 là auto full ảnh là chiều rộng của ảnh, 800 là 800px – chiều dọc của ảnh.

Kết quả:

Cuối cùng, quý khách có thể kiểm tra lại: