Danh mục

Quy định

Quy định hỗ trợ mẫu website có sẵn

Quy định hỗ trợ mẫu website có sẵn: - Bên sử dụng dịch vụ sẽ tự chịu trách nhiệm về các nội dung trên website. - Nội dung website không được xuyên tạc, đả kích, nói xấu, vi phạm pháp luật,...,đi ngược lại đường lối chính trị của Nước Cộng…