Danh mục

Đại Lý

Hướng dẫn gửi khiếu nại về TENTEN

Để gửi khiếu nại về TENTEN, Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau: Số 1: Từ menu chính bên trái trang chủ, chọn mục "Khiếu nại" Số 2: Điền số điện thoại quý khách muốn TENTEN liên hệ lại khi có phản hồi Số 3: Điền nội…

Hướng dẫn sử dụng mục Góp ý- Đánh giá

Trong quá trình sử dụng dịch vụ tại TENTEN, nếu có bất kỳ vấn đề nào cần đánh giá góp ý, quý khách có thể thực hiện việc gửi đánh giá trực tiếp cho chúng tôi theo hướng dẫn như sau Số 1: Từ menu chính bên trái, chọn mục "Đánh giá -…

Hướng dẫn mục hợp đồng bản khai

Quý khách có thể xem danh sách hợp đồng bản khai cũng như thêm mới, cập nhật hoặc tải về các hợp đồng bản khai theo hướng dẫn sau Từ menu trang chủ, chọn "Cài đặt hệ thống" Tiếp tục chọn "Hợp đồng bản khai" Trình duyệt sẽ chuyển…

Hướng dẫn xem báo cáo giao dịch

Quý khách có thể tự kiểm tra những biến động về tài khoản của mình tại đây. Bao gồm danh sách đơn hàng - Lịch sử giao dịch - Biến động điểm thưởng. Chi tiết hướng dẫn như sau: Số 1: Từ menu bên trái ở trang chủ, chọn "Cài đặt hệ…

Hướng dẫn Đại lý đăng ký Cloud server

Bước 1: Đăng nhập tài khoản bằng ID và Pass mà Quý khách đã tạo tại tenten.vn Bước 2: Chọn "Đăng ký dịch vụ" và thao tác như hình ảnh dưới đây Lưu ý: Quý khách vui lòng chọn dung lượng ổ cứng, loại Cloud server (Linux hoặc Window)…

Hướng dẫn Đại lý đăng ký Email server

Bước 1: Đăng nhập tài khoản bằng ID và Pass mà Quý khách đã tạo tại tenten.vn Bước 2: Chọn "Đăng ký dịch vụ" và thao tác như hình ảnh dưới đây Lưu ý: Quý khách vui lòng chọn loại Email server trước khi click "Đăng ký"…

Hướng dẫn xem danh sách đơn hàng và thanh toán

Bước 1: Từ menu bên trái ở trang chủ, chọn mục "Cài đặt hệ thống". Bước 2: Chọn "Danh sách đơn hàng". Bước 3: Quý khách có thể lọc các đơn hàng theo các tiêu chí ngày tháng, mã đơn hàng hoặc theo tình trạng thanh toán ở đây.…

Hướng dẫn Đại lý đăng ký Hosting

Bước 1: Đăng nhập tài khoản bằng ID và Pass mà Quý khách đã tạo tại tenten.vn Bước 2: Chọn "Đăng ký dịch vụ" và thao tác như hình ảnh dưới đây Lưu ý: Quý khách vui lòng chọn loại hosting trước khi click "Đăng ký" Bước 3:…

Hướng dẫn cập nhật thông tin tài khoản chính

Sau khi cập nhật tenten.vn/id mới, quý khách nên cập nhật lại thông tin tài khoản của mình để được phục vụ một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Chi tiết hướng dẫn như sau Bước 1: Từ menu bên trái của trang chủ, chọn mục "Cài đặt hệ…