+ Nạp tiền online tự động: (Hướng dẫn)

+ Đăng ký dịch vụ tên miền:

  1. Đăng ký và kích hoạt thanh toán qua Quét mã QR CODE VNPAY (Hướng dẫn)
  2. Đăng ký và kích hoạt trừ số dư tài khoản ID.TENTEN.VN (Hướng dẫn)

+ Quản lý tài khoản: thay đổi mật khẩu tài khoản, thay đổi thông tin tài khoản (Hướng dẫn)

+ Menu Quản lý dịch vụ:

– Tên miền: Thao tác gia hạn; Cập nhật whois; Cài đặt NS, Cài đặt DNS; Gửi email xác nhận (đối với tên miền quốc tế); Thay đổi mật khẩu tên miền; Chi tiết tên miền; Download bảng khai; Bật/tắt chức năng hiển thị whois (Whois Protect – đối với tên miền quốc tế) (Hướng dẫn)

– Hosting/Email Server: Thao tác Auto login (tự động đăng nhập trang quản trị hosting/email) ; Gia hạn. (Hướng dẫn)

+ Menu Quản lý hồ sơ: Thao tác cập nhật, theo dõi các hồ sơ tên miền đã đăng ký và download bảng khai, hợp đồng (Hướng dẫn)

+ Điểm thưởng:

– Theo dõi lịch sử cộng hoặc trừ điểm thưởng

– Quy đổi điểm thưởng thành quà tặng (Thẻ điện thoại)

(Lưu ý: Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký đổi điểm)

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM