Sau 1 thời gian sử dụng bạn thấy cần thiết phải đổi mật khẩu mới cho email. Bạn chưa biết cách đổi như thế nào? Hãy truy cập vào trang webmail Zimbra (Vd: http://mail . tenmiencuaban hoặc http://webmail . tenmiencuaban ) để thay đổi.

Bước 1: Kích chuột vào tab “Preferences” rồi chọn Change Password

Lưu ý Trình duyệt của bạn không chặn POPup.

Bước 2. Nhập mật khẩu cũ tiếp đến nhập mật khẩu mới vào “New Password” và “Confirm” và kích chuột vào nút Change Password để hoàn thành việc nhập mật khẩu

Chúc các bạn thay đổi mật khẩu trên webmail Zimbra thành công!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM