Để cài đặt một website WordPress tự động trên Cyber Panel bạn thực hiện như sau

Bước 1: Truy cập vào quản trị Cyber Panel, ở menu phía bên trái bạn chọn Websites -> List website -> Vào phần Manage của website cần cài đặt

Để thêm một website trên Cyber Panel các bạn có thể xem tại đây

Bước 2: Các bạn kéo xuống dưới cùng tìm đến phần APPLICATION INSTALLER -> chọn WP + LSCache

Bước 3: Tiến hành điền đầy đủ các thông tin cho website WordPress

+ Blog Title: Tiêu đề của Websites

+ Login User: User đăng nhập

+ Login Password: Mật khẩu đăng nhập

+ Email: Email quản trị của Websites

+ Path: Thư mục chứa mã nguồn (phần này bạn nên bỏ trống để cài đặt website vào thư mục mặc định)

Bước 4: Sau khi điền đủ thông tin các bạn chọn Install Now

Quá trình cài đặt sẽ diễn ra khoảng vài phút, sau khi cài đặt thành công các bạn sẽ nhận được thông báo như hình.

Bước 5: Tiếp đến các bạn ra trình duyệt bất kỳ và truy cập website để kiểm tra thành quả

Đường dẫn truy cập trang quản trị website sẽ là: http://domain.com/wp-admin hoặc http://domain.com/wp-login.php

Chúc các bạn thành công!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM