File Manager là tính năng quản lý dữ liệu trên SecureWEB Hosting tại TENTEN

1. Tổng quan về “Files Manager”

Trên Menu, chọn “File Manager”

Tại đây, mã nguồn của các site đã được phân theo từng thư mục giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và quản lý.

2. Thao tác thêm thư mục/file

Thao tác thêm thư mục, upload file một cách nhanh chóng bằng cách bấm vào nút “New” màu xanh ở góc trên cùng bên trái hoặc bấm chuột phải => chọn New

3. Thao tác với file con

Đối với từng file con, có thể dễ dàng thao tác sửa, xóa, download, đổi tên…bằng cách trỏ vào file => click chuột phải => Bấm vào các tùy chọn

Trên đây là hướng dẫn sử dụng chức năng “Files Manager” trên SecureWEB Hosting tại TENTEN, chúc bạn thành công! 

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM