Bước 1: Trên Menu, chọn “File Manager”

Bước 2: Mã nguồn của các site đã được phân theo từng thư mục giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và quản lý

Bước 3: Thao tác thêm thư mục, upload file một cách nhanh chóng bằng cách bấm vào nút “New” màu xanh ở góc trên cùng bên trái hoặc bấm chuột phải => chọn New

Bước 4: Đối với từng file con, có thể dễ dàng thao tác sửa, xóa, download, đổi tên… bằng cách trỏ vào file => click chuột phải => Bấm vào các tùy chọn

Chúc Các Bạn Thành Công!

Thẻ:

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM