CMD ( Command Prompt ) là tool hỗ trợ không thể thiếu trên mỗi hệ điều hành Window ngày nay. Chúng ta có thể sử dụng nó làm rất nhiều thứ, ngay cả việc kéo dữ liệu trên hosting về máy cá nhân đều được.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn kéo source code từ hosting SecureWeb bằng tool CMD (Command Prompt)

Để backup được 1 website hoàn chỉnh chúng ta cần kéo 2 thứ về máy tính cá nhân : Source code và dữ liệu. Trong bài viết này, mình chỉ hướng dẫn kéo source code nhé.

Bước 1 : Vào Hosting SecureWeb

 • Chọn chức năng : SFTP Connection – Ở đây là những thông số mình sẽ truy cập SFTP

Bước 2 : Mở CMD Command trên máy tính

 

 • Gõ câu lệnh : “cd ../..
  Vì hiện tại mình đang đứng ở thư mục C:/WINDOWS/system32, như vậy sau khi kéo về, source code sẽ kéo về nơi vị trí ta đang đứng.
  Vì vậy, cần phải di chuyển vị trí đứng của mình ra ổ C hoặc Desktop rồi tiến hành kéo.

 • Sau khi ta di chuyển ví trí đứng của mình ra ổ C rồi tiếp theo, gõ câu lệnh “mkdir tenwebsite” vd: mkdir tenten1.com để tạo folder.
  Sau đấy, di chuyển vào thư mục mình vừa tạo bằng cách sử dụng lệnh cd  : “cd tenwebsite” ví dụ : cd tenten1.com. Câu lệnh cd giống như giúp chuyển đổi vị trí đứng của chúng ta vậy.

Bước 3 : Sử dụng câu lệnh sau để thực hiện kết nối giao thức SFTP

 • sftp -P 9090 [Username]@[Hostname]
 • vd : sftp -P 9090 ftechcf7@cnode002.secureweb.vn
 • Ghi chú : -P 9090 là Port ( Cổng mặc định SecureWeb sẽ là 9090 )
  Username : Tên Username của hosting.
  Hostname : Đường dẫn ( IP ) của hosting.              

Bước 4 : Kết quả 

Chúc quý khách thao tác thành công !!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM