Khi sử dụng Email Server, bạn cần cập nhật dung lượng hòm mail. Hãy làm theo 3 bước dưới đây, để thực hiện thao tác đó:

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị mail là https://emailserver.tenten.vn/.

Thông tin tài khoản quý khách đã được nhận qua mail khi đăng ký dịch vụ thành công.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, tại phần Dung lượng quý khách bấm icon bút chì.

Bước 3: Cuối cùng, quý khách điền mức dung lượng mới và chọn thay đổi.

Lưu ý : tại vị trí điền dung lượng có ghi sẵn mức cao nhất còn lại của gói ( ví dụ : max : 14195 MB ) nên quý khách không ghi vượt mức này.

Click vào icon bút chì để thay đổi dung lượng hòm mail.

 

 

 

 

 

Điền mức dung lượng mới và bấm thay đổi.

Thẻ:

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM