Sau khi đăng ký tên miền Việt Nam (.VN) hoặc/và tên miền quốc tế (.com/.net …), trong thời gian 7 ngày kể từ ngày kích hoạt thành công cần phải cập nhật hồ sơ tên miền đầy đủ, sau thời gian này nếu vẫn chưa có hồ sơ thì tên miền sẽ rơi vào trạng thái “Tạm khóa” (Tên miền sẽ không sử dụng được)

Cụ thể quy định về hồ sơ như sau:

1. Với tên miền tên chủ thể là cá nhân : Hồ sơ gồm 2 mặt của CMND/CCCD/Hộ chiếu + Bảng khai đăng ký tên miền dành cho cá nhân

2. Với tên miền tên chủ thể là tổ chức : Hồ sơ gồm bảng khai đăng ký tên miền dành cho tổ chức (Bản khai phải có chữ ký, dấu đỏ xác nhận của tổ chức)

(Các hồ sơ cần scan màu và upload trực tiếp trên trang quản trị https://id.tenten.vn)

=> Các mẫu bảng khai đăng ký tên miền cập nhật tại link : https://tenten.vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien

HƯỚNG DẪN UPLOAD HỒ SƠ

Trong trang quản trị, chọn Quản lý hồ sơ  ==> Chưa có hồ sơ

Tiếp theo, tại giao diện mới tất cả các tên miền chưa có hồ sơ: Chọn tên miền cần cập nhật hồ sơ => Icon Cập nhật hồ sơ

Giao diện mới hiển thị ra, chọn thêm tệp (bảng khai), ảnh mặt trước, mặt sau (CMTND) để upload hồ sơ lên, sau đó bấm tiếp Cập nhật để tiếp tục (Xem hình dưới)

Lưu ý: Kích cỡ ảnh upload không quá 3MB.

Sau khi hoàn tất, thì trạng thái hồ sơ tên miền sẽ là (Hồ sơ chờ xác nhận), như vậy là đã hoàn tất việc cập nhật hồ sơ, việc còn lại Đại lý báo cho bộ phận nghiệp vụ TENTEN (nghiepvu@tenten.vn) để được đối soát và xác nhận hồ sơ cho tên miền

Nếu có thông tin sai sót, bộ phận nghiệp vụ sẽ chủ động hồi báo lại cho Đại lý, để cập nhật lại.

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM