Do đặc thù của mỗi hosting sẽ khác nhau, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cấu hình sub-domain về phía Landing Page trên hosting SecureWeb.

Lưu ý : Cấu hình theo IP hoặc NameServer đã trỏ về hosting SecureWeb nên các bạn chỉ cấu hình được sub-domain về phía Landing Page

Đối với tên miền chính đặt trên website thì sẽ không được.

Cấu trúc sẽ giống so với mặc định phía Landing Page.

Các bản ghi cấu hình của subdomain

Bước 1 : Truy cập vào hosting SecureWeb, chọn Setting –> Chọn DNS Setting

Chọn chức năng ” DNS Setting ” trên tên miền chính

Bước 2 : Chọn ” Add new ” –> Sẽ hiện ra giao diện để quý khách cần cấu hình :

 

Bước 3 : Tiến hành sao lưu, hệ thống sẽ hiển thị Add DNS Record Success !!

1 số chức năng, thông báo sau khi cấu hình subdomain thành công.Chúc quý khách thao tác thành công !!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM