Sau khi đăng ký tên miền Việt Nam (.VN) hoặc/và tên miền quốc tế (.com/.net …) , trong thời gian 7 ngày kể từ ngày kích hoạt thành công, tên miền cần phải cập nhật hồ sơ tên miền đầy đủ,
Trường hợp quá 7 ngày nếu vẫn chưa có hồ sơ thì tên miền sẽ rơi vào trạng thái “Tạm khóa” (Tên miền sẽ không sử dụng được)

Cụ thể quy định về hồ sơ như sau:

1. Với tên miền tên chủ thể là cá nhân: Hồ sơ gồm 2 mặt của CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc bản công chứng) + Bản khai đăng ký tên miền dành cho cá nhân

2. Với tên miền tên chủ thể là tổ chức: Hồ sơ gồm bảng khai đăng ký tên miền dành cho tổ chức (Bản khai phải có chữ ký, dấu đỏ xác nhận của tổ chức)

Lưu ý:
– Các hồ sơ cần scan màu

– Có thể download các mẫu bản khai đăng ký tên miền cập nhật tại link : https://tenten.vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien

HƯỚNG DẪN UPLOAD HỒ SƠ:

Trường hợp 1: Đại lý báo KH lẻ truy cập trực tiếp link: https://hosotenmien.com/user-login 

Trường hợp 2: KH lẻ của đại lý hoặc đại lý có thể “upload hồ sơ” khi truy cập quản trị DNS tên miền tại trang https://domain.tenten.vn

Trường hợp 3: Đại lý ltruy cập id.tenten.vn để lấy link đăng nhập tự động và gửi cho từng KH lẻ sở hữu tên miền.

Bước 1: Trong trang quản trị, chọn Quản lý hồ sơ  ==> Chưa có hồ sơ

Tiếp theo, tại giao diện mới tất cả các tên miền chưa có hồ sơ: Chọn tên miền cần cập nhật hồ sơ => Icon Get Link

Bước 2: Copy Link trong cửa sổ hiện ra và gửi đến KH lẻ sở hữu tên miền đó. Hoặc đại lý có thể trực tiếp vào up hồ sơ thay cho End user.

*Lưu ý: Link tự động có hiệu lực trong vòng 8 giờ (hours) kể từ lúc Get Link. nên Quý đại lý cần nhắc nhở KH lẻ cập nhật trong thời gian trên.

Bước 3: Truy cập link đã copy, sẽ hiển thị ra màn hình upload hồ sơ. Vui lòng chọn cách thức upload như hướng dẫn:

Sau khi hoàn tất, thì trạng thái hồ sơ tên miền sẽ là (Hồ sơ chờ xác nhận), như vậy là đã hoàn tất việc cập nhật hồ sơ.

Nếu có thông tin sai sót, bộ phận nghiệp vụ sẽ chủ động hồi báo lại cho Đại lý, để cập nhật lại.

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM