Trong trường hợp các bạn đã quên mất mật khẩu admin đăng nhập vào CyberPanel các bạn có thể lấy lại pass thông qua câu lệnh trên VPS.

Bước 1: Đầu tiên các bạn cần SSH vào VPS với quyền root.

Để thực hiện đổi mật khẩu bằng lệnh, bạ cần SSH vào VPS với quyền root. Nếu chưa biết cách SSH các bạn có thể xem qua hướng dẫn bên dưới để SSH.

Bước 2: Sau khi SSH thành công các bạn chạy lệnh như sau:

adminPass  123456789

Chú thích lệnh:

  • adminPass: Lệnh thay đổi mật khẩu
  • 123456789: mật khẩu mới cần thay đổi

Chạy lệnh thành công bạn sẽ nhận được thông báo như hình.

Tổng kết

Như vậy ở bài viết này TENTEN đã hướng dẫn các bạn cách thay đổi nhanh mật khẩu admin CyberPanel, các bạn có thể dễ dàng thay đổi được mật khẩu user admin hoặc các user khác một cách đơn giản chỉ với vài cú click chuột. Nếu thấy bài viết hữu ích, các bạn có thể chia sẻ rộng rãi đến mọi người nhé.

Chúc các bạn thực hiện thành công!
Thẻ:

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM