Ở bài viết này, TenTen sẽ hướng dẫn quý khách đổi mật khẩu ở trang domain.tenten.vn. Để lấy lại mật khẩu của trang, quý khách có thể tham khảo bài viết này.

Trong trường hợp quý khách chưa nhận được email thông báo hay muốn thay đổi mật khẩu của trang.

Cách 1 : Thay đổi mật khẩu ở trang domain.tenten.vn

Quý khách truy cập vào trang domain.tenten.vn –> Chọn ” Thay đổi mật khẩu

 

Truy cập vào, tiến hành nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới cần đổi.

 

Cách 2 : Đổi mật khẩu ở list tên miền.

Quý khách vui lòng truy cập vào : id.tenten.vn –> Chọn ” Quản lý dịch vụ ” –> Chọn ” Tên miền ” để ra giao diện.

 

Chọn chức năng ” Thay đổi mật khẩu ” để tiến hành thao tác.

Tiếp theo, nhập thông tin mật khẩu mới cần đổi.

 

Chúc quý khách thao tác thành công !!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM