Đây là chức năng đã được thêm vào SecureWEB Hosting để khách hàng có thể thao tác cấu hình bằng ứng dụng hoặc terminal. Có 2 các để sử dụng tài khoản này là dùng giao thức SFTP và SSH. Sau đây TENTEN sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng chức năng SFTP Connection trên SecureWEB Hosting:

1. Lấy thông tin SFTP Connection

– Đăng nhập vào trang quản trị SecureWEB Hosting với tài khoản đã được gửi về địa chỉ email của bạn

– Link đăng nhập: https://login.secureweb.vn/accounts/login

– Trên bảng điền khiển chọn “SFTP Connection” để lấy thông tin kết nối của hosting

2. Kết nối dùng giao thức SFTP

Để kết nối bằng giao thức này, các bạn cần dùng phần mềm thứ 3 để kết nối. VD : winscp, filezilla,… Ở đây PKT dùng ứng dụng filezila.

Bước 1: Mở ứng dụng filezilla lên chọn file > site manager.

Bước 2: Điền thông tin tài khoản trong mục SFTP connector vào đây. Mục protocol các bạn chọn SFTP – SSH. Sau đó nhấn connect.

Bước 3: Có 1 bảng popup hiện lên các bạn tích vào always trust sau đó chọn ok

Bước 4: Giao diện sau khi kết nối có dạng: 

3. Kết nối dùng giao thức SSH

Đây là giao thức mà các bạn cần dùng lệnh để thao tác nên cần có kiến thức về linux.

Để dùng giao thức này các bạn cần dùng phần mềm bên thứ 3 như putty, morbaXterm,… Ở đây kỹ thuật dụng phần mềm morbaXterm:

Bước 1: Mở ứng dụng morbaXterm > chọn session > ssh sau đó điền thông tin tài  khoản trong mục SFTP connector vào > chọn ok.

Bước 2: Sau đó sẽ chuyển sang giao diện điền password.

Lưu ý : Với cách kết nối này khi điền mật khẩu sẽ không hiện bất cứ ký tự nào. Khi gõ các bạn cần tắt phần mềm gõ tiếng việt để tránh gõ lỗi hoặc lưu ý khi copy paste chỉ thao tác 1 lần tránh lặp pass dẫn đến không đăng nhập được.

Bước 3: Đây là giao diện khi kết nối thành công.

Trên đây là các bước thao tác sử dụng SFPT Connection trên SecureWEB Hosting, chúc bạn thành công!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM