Xem Video hướng dẫn tại đây

Bước 1: Truy cập vào webmail của khách hàng đang sử dụng dịch vụ email server

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, chúng ta di chuyển đến tab Preferences giống như ảnh minh họa sau đây

 

Sau khi chuyển qua menu tab Preferences:

Bước tiếp theo, người dùng click chọn vào chức năng Import/ Export trên thanh side bar phía bên trái như hình mình họa ở trên.

Trên giao diện hiển thị của phần cấu hình sẽ hiển thị các phần tính năng Import và Export data mailbox như hình minh họa sau đây, người dùng chọn lựa chức năng Export bằng cách click vào nút Export trên giao diện hiển thị.

Sau khi click vào nút Export sẽ có 1 file dữ liệu mailbox data định dạng *.tgz chứa dữ liệu của người dùng. Người dùng chọn thư mục để lưu trữ và bảo quản file data mailbox này. Tùy mức độ lớn của mailbox sẽ có thời gian tải xuống nhanh hay chậm. vui lòng chờ đợi đến khi quá trình tải xuống được hoàn tất.

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM