Đối với những ai đã có kinh nghiệm sử dụng hệ điều hành Linux, chắc hẳn đã quen với giao diện Terminal. Tại bài viết này TENTEN.VN sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng câu lệnh linux để import và export database trên sản phẩm SecureWEB Hosting.

Bước 1: Kết nối SecureWEB Hosting bằng giao thức SSH

+ Quý khách truy cập vào hosting bằng tài khoản đã được cấp.

+ Trên bảng điền khiển chọn “SFTP Connection” để lấy thông tin kết nối của hosting

+ Kết nối hosting bằng phương thức SFTP qua phần mềm: Filezilla, WinSCP,…

Trong trường hợp quý khách chưa biết sử dụng chức năng “SFTP Connection” quý khách có thể tham khảo bài viết hướng dẫn tại đây

Bước 2: Hướng dẫn import và export database

1. Export database (xuất dữ liệu)

Tại terminal quý khách nhập vào câu lệnh sau để export dữ liệu:

mysqldump -u username -p database_name > data-dump.sql

  • username là tên người dùng bạn có thể đăng nhập vào cơ sở dữ liệu
  • database_name là tên của cơ sở dữ liệu để xuất
  • data-dump.sql là tệp trong thư mục hiện tại lưu trữ kết quả đầu ra.

Khi chạy lệnh sẽ hiện thông báo nhập password, quý khách cần nhập password của database để xuất dữ liệu thành công.

Lệnh sẽ không hiển thị kết quả xuất dữ liệu, để xem kết quả quý khách vui lòng dùng câu lệnh sau để hiển thị kết quả: ls -al

Export dữ liệu và kết quả

2. Import database (nhập dữ liệu)

Tại terminal quý khách nhập vào câu lệnh sau để export dữ liệu:

mysql -uusername -p new_database < data-dump.sql

  • username là tên người dùng bạn có thể đăng nhập vào cơ sở dữ liệu 
  • newdatabase là tên của cơ sở dữ liệu mới được tạo
  • data-dump.sql là tệp kết xuất dữ liệu sẽ được nhập, nằm trong thư mục hiện tại

Nếu lệnh chạy thành công, nó sẽ không tạo ra bất kỳ đầu ra nào. Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra trong quá trình nhập dữ liệu thì hệ thống sẽ thông báo lỗi và quý khách cần kiểm tra lại các thông tin mà quý khách nhập tại câu lệnh

Import dữ liệu và kết quả

Sau khi import database thành công, quý khách truy cập phpMyAdmin kiểm tra dữ liệu đã nhập

Kết quả database nhập thành công

Trên đây TENTEN.VN hướng dẫn import và export database bằng câu lệnh trênTerminal. Chúc quý khách thao tác thành công!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM