Giả sử quý khách đang cần kiểm tra tên miền của mình NameServer và Domain Name System đang trỏ về đâu. Bài viết này, phía TenTen sẽ hướng dẫn quý khách kiểm tra.

Ví dụ : Quý khách đang có tên miền : JPSharing.net

Cách 1: Truy cập vào dnschecker.org để kiểm tra DNS

Quý khách vui lòng chọn bản ghi để kiểm tra, kiểm DNS sẽ là bản ghi A.

Như vậy, với ảnh hiển thị phía trên, tên miền jpsharing.net đang trỏ thành công về máy chủ có địa chỉ IP : 150.95.112.52 

Cách 2: Kiểm tra NameServer của tên miền

Tương tự cách 1, quý khách chọn bản ghi NS để kiểm tra NameServer đang được trỏ về đâu.

Kết quả tìm được, tên miền Jpsharing.net đang được trỏ NameServer về phía TenTen.

Ngoài ra, quý khách có thể gỗ địa chỉ website ví dụ : https://dnschecker.org/#NS/jpsharing.net

Cấu trúc : https://dnschecker.org/#(bản-ghi)/(tên-miền)

Chúc quý khách thao tác thành công !!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM