Để thực hiện thay đổi các thông tin tài khoản và thay đổi mật khẩu tài khoản.

Sau khi đăng nhập vào trang quản trị https://id.tenten.vn, Bạn chọn phần “Thông tin tài khoản” hoặc “Thay đổi mật khẩu” ở góc trên, bên phải của màn hình và thao tác điều chỉnh (Như hình dưới)

Chú ý : Thao tác này không cho phép đổi thông tin Email quản trị của tài khoản, để thực hiện đổi Email quản trị của tài khoản, Bạn vui lòng gửi yêu cầu đến hòm thư: hotrokhachhang@tenten.vn.

hướng dẫn quản lý tài khoản

hướng dẫn quản lý tài khoản

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM

  • companion1
  • companion2
  • companion3
  • companion4