SecureWEB Hosting tại TENTEN.VN có hệ thống phân giải DNS riêng. Để website của quý khách có thể hoạt động được trên sản phẩm SecureWEB Hosting thì sẽ phải đổi Name Server của tên miền về Name Server của SecureWEB Hosting. Sau đây, TENTEN.VN sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng “DNS Setting” trên SecureWEB Hosting để quản lý (thêm/sửa/xóa) các bản ghi của tên miền đang chạy trên SecureWEB Hosting của bạn.

1. Truy cập Hosting

– Đăng nhập vào trang quản trị SecureWEB Hosting với tài khoản đã được gửi về địa chỉ email của bạn

– Link đăng nhập: https://login.secureweb.vn/accounts/login

Giao diện quản trị SecureWEB Hosting

2. Cấu hình DNS Setting

Bước 1: Đăng nhập quản trị hosting và chọn Setting –> DNS Setting

Bước 2: Chọn tên miền cần cài đặt DNS –> DNS Config

Bước 3: Chọn “Add new” để thêm bản ghi mới hoặc “Action” để xóa/sửa bản ghi có sẵn.

Chúc bạn thành công!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM