Khi bạn đã tạo nhiều tài khoản email trong trang quản trị Zshield và muốn 1 số user sẽ gửi và nhận được email theo group liên quan từng công việc.

Bạn có thể tiến hành tạo từng group mail theo từng bộ phận hoặc công việc theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quản trị

Bước 2: Chọn icon “Group” theo ảnh dưới đây

Bước 3: Click icon như ảnh để tạo Group Mail

Bước 4: Nhập thông tin Group

Bước 5: Add tài khoản email vào trong Group

Chúc các bạn thành công!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM