Việc tạo Sub domain (tên miền phụ) trên Failover Hosting rất đơn giản. Quý khách thao tác tương tự như cách khai báo tên miền

Lưu ý : quý khách phải khai báo tên miền chính trước, thì mới có thể khai báo được sub-domain, ví dụ ở đây là TENTEN.VN

Bước 1: Chọn chức năng “CREATE A NEW WEBSITE”

Bước 2: nhập sub domain cần tạo ( VD : sub.tenten.vn), sau đó ấn Submit để tạo
Chúc quý khách thành công !

Thẻ:

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM