Để tạo các tài khoản email Zshield theo từng cá nhân (user). Bạn thực hiện theo các bước thao tác như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quản trị: https://global.zshield.cloud/login

Bước 2: Chọn icon “Email” theo ảnh dưới đây

Bước 3: Click vào icon như ảnh để bắt đầu tạo tài khoản email.

Bước 4: Nhập thông tin 

Như vậy là bạn đã tạo thành công 1 tài khoản email theo đuôi tên miền. Để tạo các tài khoản khác, bạn tiếp tục thực hiện từ bước 3 và bước 4 nhé.

Chúc các bạn thành công!

Thẻ:

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM