Khi bạn đã tạo 1 tài khoản email trong trang quản trị Zshield, nhưng người dùng đầu cuối cần thêm dung lượng, hoặc bạn cảm thấy không cần thiết cấp cho user này dung lượng nhiều như vậy.

Với quyền admin, bạn có thể tiến hành thay đổi dung lượng lại cho người dùng phù hợp nhé.

Xem video hướng dẫn tại đây

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quản trị theo link: https://global.zshield.cloud/login

Bước 2: Chọn icon “Email” theo ảnh dưới đây

Bước 3: Click vào icon như ảnh để thay đổi dung lượng tài khoản email.

Bước 4: Nhập dung lượng cần thay đổi. Ví dụ 250mb, 500mb… Sau đó nhấn Change để lưu lại thay đổi.

Chúc Quý khách thành công!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM