Chữ ký mail rất quan trọng khi gửi nhận mail, giúp thể hiện thông tin cá nhân hay công ty của chúng ta. Từ đó giúp người nhận dễ dàng hơn trong việc nhận dạng người gửi hay các thông tin liên hệ. Dưới đây là 3 bước thêm chữ ký trên Zimbra.

Bước 1: Để cài đặt, chúng ta vào tùy chọn > chữ ký

Bước 2: Điền tên của chữ ký, nội dung chữ ký ( họ tên, chức vụ, thông tin liên lạc ,vv ) .

Bước 3: Sau đó thực hiện chọn chữ kỹ này làm chữ ký chính và lưu lại.

Các bước thao tác tạo chữ ký

Chữ ký tự động hiển thị mỗi khi tạo mail mới

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM