Một website động cần phải có cơ sở dữ liệu (database), là nơi lưu trữ, tổ chức và phân loại toàn bộ những thông tin trên web một cách có hệ thống. Với SecureWEB Hosting, bạn có thể dễ dàng truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL của từng website với tính năng “MySQL Manager”. Sau đây TENTEN sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng chức năng này:

1. Truy cập hosting

Đăng nhập vào trang quản trị SecureWEB Hosting với tài khoản đã được gửi về địa chỉ email của bạn

Link đăng nhập: https://login.secureweb.vn/accounts/login

Giao diện quản trị SecureWEB Hosting

2. MySQL – công cụ quản lý MySQL trên SecureWEB Hosting

Với SecureWEB HOSTING, bạn có thể dễ dàng truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL của từng website với tính năng “Auto login” bằng cách:

Chọn “MySQL Manager” trên Menu => Bấm vào icon “login” trên cột option

Giao diện chức năng MySQL Manager

Sau khi login quý khách sẽ truy cập vào giao diện PHP MyAdmin của cơ sở dữ liệu đó. Tại đây quý khách có thể thao tác quản trị cơ sở dữ liệu của mình.

 

Giao diện PHP MyAdmin của cơ sở dữ liệu

Quý khách có thể tham khảo video hướng dẫn tại đây

Trên đây là các bước thao tác chuyển website chức năng MySQL Manager trên SecureWEB Hosting, chúc bạn thành công!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM