B1: Nếu tên miền đăng ký tại  TenTen.vn: người dùng cập nhật NS cho domain bằng cách:

+ Đăng nhập vào trang quản trị : https://id.tenten.vn/login

+ Trên menu quản trị, chọn quản lý dịch vụ > Tên miền > Thao tác > Cài đặt NS.

+ Cấu hình 3 bản ghi NS của hệ thống Failover Hosting.

NS1.TENTEN.CLOUD

NS2.TENTEN.CLOUD

NS3.TENTEN.CLOUD

Trường hợp, tên miền đăng ký tại nhà cung cấp khác: người dùng cũng thay đổi NS theo 3 địa chỉ như trên theo hướng dẫn của nhà cung cấp đó. Nếu phía nhà đăng ký khác không hỗ trợ đổi NS hay quý khách đang dùng nhiều dịch vụ trên tên miền, không muốn chuyển đổi thì có thể trích xuất IP của gói Failover Hosting và trỏ bản ghi A, CNAME với IP để chạy website theo hướng dẫn của phía cung cấp tên miền. Tuy nhiên cách làm này sẽ làm mất tích năng failover IP của gói (hỗ trợ chuyển IP của gói hosting khi website bị tấn công).

Cách trích xuất IP của gói :

+ Đăng nhập trang quản trị Failover Hosting, sao chép nội dung trên thanh địa chủ URL dạng : failover001.tenten.cloud

+ Mở cmd trong máy tính, ping địa chỉ failover001.tenten.cloud vừa tìm được để trích xuất IP của gói hosting.

Xem video hướng dẫn tại đây

B2: Đăng nhập vào trang quản trị Failover Hosting https://163.44.192.35/cPanel/account/login

Trên thanh Menu, chọn “Create a new website”

B3: Tùy vào loại hình website, lựa chọn 1 trong 5 hệ thống quản trị nội dung CMS phù hợp -> Điền vào form thông tin => Chọn “Submit”

Lưu ý: Người dùng chỉ cần điền tên miền vào ô “Domain name”, các trường thông tin khác hệ thống sẽ tự sinh. Nếu muốn thay đổi, người dùng có thể tùy chỉnh theo ý muốn.

Thẻ:

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM