Để thay đổi mật khẩu của các tài khoản mail, các bước thao tác như sau :

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị mail là https://emailserver.tenten.vn/.

Thông tin tài khoản quý khách đã được nhận qua mail khi đăng ký dịch vụ thành công.

Bước 2: Tiếp đó, tại phần thao tác chọn icon hình bút chì, tiến hành thay đổi mật khẩu.

Bước 3: Cuối cùng, quý khách điền mật khẩu mới ( lưu ý mật khẩu có cả chữ số, viết hoa và ký tự đặc biệt ) rồi chọn thay đổi.

Bấm vào nút thao tác để cập nhật mật khẩu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điền mật khẩu mới rồi bấm vào nút thay đổi.

Thẻ:

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM