Nhà đăng ký chăm sóc khách hàng tên miền ".VN" xuất sắc nhất năm 2021

Chính sách đại lý

Chính sách đại lý

domain
Tại sao nên trở thành đại lý của TENTEN ?
- TENTEN là đại lý chính thức duy nhất tại Việt Nam của Onamae.com - Nhà cung cấp tên miền và hosting hàng đầu Nhật Bản.
- TENTEN là Nhà đăng ký chính thức Tên miền quốc gia .VN của VNNIC, top 3 nhà đăng ký có số lượng phát triển mới .vn nhiều nhất hàng tháng.
- Tên miền Việt Nam chiết khấu 30% giá dịch vụ, Web Hosting hoa hồng lên đến 36% .
- Nạp tiền online thẻ nội địa qua cổng thanh toán Smartlink & kích hoạt dịch vụ tên miền và server ngay lập tức.
- Có Control Panel tên miền Việt Nam/Quốc tế riêng theo tên miền Website của đại lý (http://domain.tendomaindaily).
- Có nhiều chương trình khuyến mại ưu đãi nhất thị trường dành cho đại lý.
- Đại lý được chủ động phát triển đại lý cấp dưới và có quyền tự quyết định giá bán lẻ cho khách hàng của mình.
Điều kiện trở thành đại lý của TENTEN?
Công ty hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Cách thức hoạt động của đại lý
- Nạp tiền vào tài khoản số tiền ít nhất là 5.000.000 VNĐ cho lần đầu tiên. Đại lý có thể sử dụng 100% số tiền này để đăng ký dịch vụ.
- Những lần nạp tiền tiếp theo Đại lý có thể nạp số tiền theo nhu cầu đăng ký của Đại lý.
- Sử dụng tài khoản cho đến khi hết tiền mà không bị giới hạn thời gian.
- Mức giảm giá theo cấp càng tăng căn cứ trên tổng số tiền nạp vào càng lớn khi quý khách đăng ký dịch vụ.
Bảng giá đại lý
Tổng giá trị nạp tiền/ lần Dưới 20 triệu Từ 20 đến
dưới 50 triệu
Từ 50 đến
dưới 100 triệu
Trên 100 triệu
Đại lý Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Tên miền Việt Nam
Đăng ký mới -30% (Giá dịch vụ) -30% (Giá dịch vụ) -30% (Giá dịch vụ) -30% (Giá dịch vụ)
Gia hạn -30% (Giá dịch vụ) -30% (Giá dịch vụ) -30% (Giá dịch vụ) -30% (Giá dịch vụ)
Đổi DNS domain domain domain domain
Tên miền quốc tế
.com

ĐK mới: 198,000 đ

Gia hạn: 256,000 đ

ĐK mới: 198,000 đ

Gia hạn: 251,000 đ

ĐK mới: 198,000 đ

Gia hạn: 244,000 đ

ĐK mới: 198,000 đ

Gia hạn: 233,000 đ

.net

ĐK mới: 198,000 đ

Gia hạn: 268,000 đ

ĐK mới: 198,000 đ

Gia hạn: 264,000 đ

ĐK mới: 198,000 đ

Gia hạn: 254,000 đ

ĐK mới: 198,000 đ

Gia hạn: 249,000 đ

.org

ĐK mới: 325,000 đ

Gia hạn: 325,000 đ

ĐK mới: 285,000 đ

Gia hạn: 285,000 đ

ĐK mới: 280,000 đ

Gia hạn: 280,000 đ

ĐK mới: 280,000 đ

Gia hạn: 280,000 đ

.info

ĐK mới: 79,000 đ

Gia hạn: 415,000 đ

ĐK mới: 79,000 đ

Gia hạn: 410,000 đ

ĐK mới: 79,000 đ

Gia hạn: 405,000 đ

ĐK mới: 79,000 đ

Gia hạn: 400,000 đ

.biz

ĐK mới: 45,000 đ

Gia hạn: 365,000 đ

ĐK mới: 45,000 đ

Gia hạn: 360,000 đ

ĐK mới: 45,000 đ

Gia hạn: 355,000 đ

ĐK mới: 45,000 đ

Gia hạn: 350,000 đ

.club

ĐK mới: 65,000 đ

Gia hạn: 355,000 đ

ĐK mới: 65,000 đ

Gia hạn: 345,000 đ

ĐK mới: 65,000 đ

Gia hạn: 330,000 đ

ĐK mới: 65,000 đ

Gia hạn: 315,000 đ

.pw

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 425,000 đ

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 420,000 đ

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 415,000 đ

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 410,000 đ

.xyz

ĐK mới: 30,000 đ

Gia hạn: 265,000 đ

ĐK mới: 30,000 đ

Gia hạn: 255,000 đ

ĐK mới: 30,000 đ

Gia hạn: 245,000 đ

ĐK mới: 30,000 đ

Gia hạn: 235,000 đ

.click

ĐK mới: 45,000 đ

Gia hạn: 265,000 đ

ĐK mới: 45,000 đ

Gia hạn: 260,000 đ

ĐK mới: 45,000 đ

Gia hạn: 255,000 đ

ĐK mới: 45,000 đ

Gia hạn: 250,000 đ

.work

ĐK mới: 55,000 đ

Gia hạn: 195,000 đ

ĐK mới: 55,000 đ

Gia hạn: 190,000 đ

ĐK mới: 55,000 đ

Gia hạn: 185,000 đ

ĐK mới: 55,000 đ

Gia hạn: 180,000 đ

.top

ĐK mới: 110,000 đ

Gia hạn: 125,000 đ

ĐK mới: 110,000 đ

Gia hạn: 120,000 đ

ĐK mới: 110,000 đ

Gia hạn: 115,000 đ

ĐK mới: 110,000 đ

Gia hạn: 110,000 đ

.site

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 620,000 đ

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 615,000 đ

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 610,000 đ

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 605,000 đ

.online

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 770,000 đ

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 750,000 đ

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 740,000 đ

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 720,000 đ

.tech

ĐK mới: 40,000 đ

Gia hạn: 1,190,000 đ

ĐK mới: 40,000 đ

Gia hạn: 1,160,000 đ

ĐK mới: 40,000 đ

Gia hạn: 1,110,000 đ

ĐK mới: 40,000 đ

Gia hạn: 1,050,000 đ

.shop

ĐK mới: 55,000 đ

Gia hạn: 800,000 đ

ĐK mới: 55,000 đ

Gia hạn: 780,000 đ

ĐK mới: 55,000 đ

Gia hạn: 750,000 đ

ĐK mới: 55,000 đ

Gia hạn: 720,000 đ

.kiwi,.buzz

ĐK mới: 735,000 đ

Gia hạn: 735,000 đ

ĐK mới: 720,000 đ

Gia hạn: 720,000 đ

ĐK mới: 685,000 đ

Gia hạn: 685,000 đ

ĐK mới: 675,000 đ

Gia hạn: 675,000 đ

.pictures

ĐK mới: 250,000 đ

Gia hạn: 250,000 đ

ĐK mới: 245,000 đ

Gia hạn: 245,000 đ

ĐK mới: 235,000 đ

Gia hạn: 235,000 đ

ĐK mới: 225,000 đ

Gia hạn: 225,000 đ

.help

ĐK mới: 620,000 đ

Gia hạn: 620,000 đ

ĐK mới: 590,000 đ

Gia hạn: 590,000 đ

ĐK mới: 570,000 đ

Gia hạn: 570,000 đ

ĐK mới: 560,000 đ

Gia hạn: 560,000 đ

.fun

ĐK mới: 30,000 đ

Gia hạn: 435,000 đ

ĐK mới: 30,000 đ

Gia hạn: 425,000 đ

ĐK mới: 30,000 đ

Gia hạn: 415,000 đ

ĐK mới: 30,000 đ

Gia hạn: 405,000 đ

.pizza

ĐK mới: 1,020,000 đ

Gia hạn: 1,020,000 đ

ĐK mới: 1,010,000 đ

Gia hạn: 1,010,000 đ

ĐK mới: 1,000,000 đ

Gia hạn: 1,000,000 đ

ĐK mới: 990,000 đ

Gia hạn: 990,000 đ

.onl

ĐK mới: 295,000 đ

Gia hạn: 295,000 đ

ĐK mới: 290,000 đ

Gia hạn: 290,000 đ

ĐK mới: 285,000 đ

Gia hạn: 285,000 đ

ĐK mới: 280,000 đ

Gia hạn: 280,000 đ

.ac

ĐK mới: 1,600,000 đ

Gia hạn: 1,600,000 đ

ĐK mới: 1,590,000 đ

Gia hạn: 1,590,000 đ

ĐK mới: 1,580,000 đ

Gia hạn: 1,580,000 đ

ĐK mới: 1,570,000 đ

Gia hạn: 1,570,000 đ

.cm

ĐK mới: 2,800,000 đ

Gia hạn: 2,800,000 đ

ĐK mới: 2,790,000 đ

Gia hạn: 2,790,000 đ

ĐK mới: 2,780,000 đ

Gia hạn: 2,780,000 đ

ĐK mới: 2,770,000 đ

Gia hạn: 2,770,000 đ

.ae.org,.ar.com,.de.com,.eu.com,.gr.com
,.kr.com,.qc.com,.us.com

ĐK mới: 790,000 đ

Gia hạn: 790,000 đ

ĐK mới: 775,000 đ

Gia hạn: 775,000 đ

ĐK mới: 735,000 đ

Gia hạn: 735,000 đ

ĐK mới: 700,000 đ

Gia hạn: 700,000 đ

.global

ĐK mới: 1,685,000 đ

Gia hạn: 1,685,000 đ

ĐK mới: 1,650,000 đ

Gia hạn: 1,650,000 đ

ĐK mới: 1,570,000 đ

Gia hạn: 1,570,000 đ

ĐK mới: 1,495,000 đ

Gia hạn: 1,495,000 đ

.gratis

ĐK mới: 425,000 đ

Gia hạn: 425,000 đ

ĐK mới: 415,000 đ

Gia hạn: 415,000 đ

ĐK mới: 395,000 đ

Gia hạn: 395,000 đ

ĐK mới: 390,000 đ

Gia hạn: 390,000 đ

.press

ĐK mới: 115,000 đ

Gia hạn: 1,685,000 đ

ĐK mới: 115,000 đ

Gia hạn: 1,650,000 đ

ĐK mới: 115,000 đ

Gia hạn: 1,570,000 đ

ĐK mới: 115,000 đ

Gia hạn: 1,495,000 đ

.host

ĐK mới: 115,000 đ

Gia hạn: 2,185,000 đ

ĐK mới: 115,000 đ

Gia hạn: 2,135,000 đ

ĐK mới: 115,000 đ

Gia hạn: 2,035,000 đ

ĐK mới: 115,000 đ

Gia hạn: 1,935,000 đ

.se.com,.se.net,.uk.com,.uk.net

ĐK mới: 850,000 đ

Gia hạn: 850,000 đ

ĐK mới: 840,000 đ

Gia hạn: 840,000 đ

ĐK mới: 830,000 đ

Gia hạn: 830,000 đ

ĐK mới: 820,000 đ

Gia hạn: 820,000 đ

.creditcard

ĐK mới: 3,195,000 đ

Gia hạn: 3,195,000 đ

ĐK mới: 3,120,000 đ

Gia hạn: 3,120,000 đ

ĐK mới: 2,975,000 đ

Gia hạn: 2,975,000 đ

ĐK mới: 2,830,000 đ

Gia hạn: 2,830,000 đ

.audio,.hiphop,.property

ĐK mới: 2,900,000 đ

Gia hạn: 2,900,000 đ

ĐK mới: 2,850,000 đ

Gia hạn: 2,850,000 đ

ĐK mới: 2,800,000 đ

Gia hạn: 2,800,000 đ

ĐK mới: 2,750,000 đ

Gia hạn: 2,750,000 đ

.juegos,.hosting

ĐK mới: 8,300,000 đ

Gia hạn: 8,300,000 đ

ĐK mới: 8,200,000 đ

Gia hạn: 8,200,000 đ

ĐK mới: 8,100,000 đ

Gia hạn: 8,100,000 đ

ĐK mới: 8,000,000 đ

Gia hạn: 8,000,000 đ

.website

ĐK mới: 30,000 đ

Gia hạn: 430,000 đ

ĐK mới: 30,000 đ

Gia hạn: 425,000 đ

ĐK mới: 30,000 đ

Gia hạn: 420,000 đ

ĐK mới: 30,000 đ

Gia hạn: 415,000 đ

.care,.associates,.cash

ĐK mới: 635,000 đ

Gia hạn: 635,000 đ

ĐK mới: 621,000 đ

Gia hạn: 621,000 đ

ĐK mới: 590,000 đ

Gia hạn: 590,000 đ

ĐK mới: 585,000 đ

Gia hạn: 585,000 đ

.tel

ĐK mới: 320,000 đ

Gia hạn: 320,000 đ

ĐK mới: 315,000 đ

Gia hạn: 315,000 đ

ĐK mới: 310,000 đ

Gia hạn: 310,000 đ

ĐK mới: 295,000 đ

Gia hạn: 295,000 đ

.mx

ĐK mới: 1,300,000 đ

Gia hạn: 1,300,000 đ

ĐK mới: 1,290,000 đ

Gia hạn: 1,290,000 đ

ĐK mới: 1,280,000 đ

Gia hạn: 1,280,000 đ

ĐK mới: 1,270,000 đ

Gia hạn: 1,270,000 đ

.ai

ĐK mới: 1,999,000 đ

Gia hạn: 1,999,000 đ

ĐK mới: 1,899,000 đ

Gia hạn: 1,899,000 đ

ĐK mới: 1,799,000 đ

Gia hạn: 1,799,000 đ

ĐK mới: 1,699,000 đ

Gia hạn: 1,699,000 đ

.yokohama,.okinawa

ĐK mới: 255,000 đ

Gia hạn: 255,000 đ

ĐK mới: 250,000 đ

Gia hạn: 250,000 đ

ĐK mới: 245,000 đ

Gia hạn: 245,000 đ

ĐK mới: 240,000 đ

Gia hạn: 240,000 đ

.br.com,.uy.com,.za.com,.gb.com

ĐK mới: 1,560,000 đ

Gia hạn: 1,560,000 đ

ĐK mới: 1,525,000 đ

Gia hạn: 1,525,000 đ

ĐK mới: 1,450,000 đ

Gia hạn: 1,450,000 đ

ĐK mới: 1,380,000 đ

Gia hạn: 1,380,000 đ

.cricket

ĐK mới: 1,615,000 đ

Gia hạn: 1,615,000 đ

ĐK mới: 1,580,000 đ

Gia hạn: 1,580,000 đ

ĐK mới: 1,505,000 đ

Gia hạn: 1,505,000 đ

ĐK mới: 1,430,000 đ

Gia hạn: 1,430,000 đ

.space

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 425,000 đ

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 420,000 đ

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 415,000 đ

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 410,000 đ

.id

ĐK mới: 730,000 đ

Gia hạn: 730,000 đ

ĐK mới: 710,000 đ

Gia hạn: 710,000 đ

ĐK mới: 695,000 đ

Gia hạn: 695,000 đ

ĐK mới: 685,000 đ

Gia hạn: 685,000 đ

.cloud

ĐK mới: 40,000 đ

Gia hạn: 410,000 đ

ĐK mới: 40,000 đ

Gia hạn: 410,000 đ

ĐK mới: 40,000 đ

Gia hạn: 405,000 đ

ĐK mới: 40,000 đ

Gia hạn: 405,000 đ

.band,.video

ĐK mới: 520,000 đ

Gia hạn: 520,000 đ

ĐK mới: 510,000 đ

Gia hạn: 510,000 đ

ĐK mới: 500,000 đ

Gia hạn: 500,000 đ

ĐK mới: 490,000 đ

Gia hạn: 490,000 đ

.sg,.com.sg

ĐK mới: 1,610,000 đ

Gia hạn: 1,610,000 đ

ĐK mới: 1,580,000 đ

Gia hạn: 1,580,000 đ

ĐK mới: 1,550,000 đ

Gia hạn: 1,550,000 đ

ĐK mới: 1,520,000 đ

Gia hạn: 1,520,000 đ

.porn,.adult

ĐK mới: 2,185,000 đ

Gia hạn: 2,185,000 đ

ĐK mới: 2,135,000 đ

Gia hạn: 2,135,000 đ

ĐK mới: 2,035,000 đ

Gia hạn: 2,035,000 đ

ĐK mới: 2,020,000 đ

Gia hạn: 2,020,000 đ

.me.uk

ĐK mới: 190,000 đ

Gia hạn: 190,000 đ

ĐK mới: 185,000 đ

Gia hạn: 185,000 đ

ĐK mới: 180,000 đ

Gia hạn: 180,000 đ

ĐK mới: 169,000 đ

Gia hạn: 169,000 đ

.accountant,.loan

ĐK mới: 700,000 đ

Gia hạn: 700,000 đ

ĐK mới: 695,000 đ

Gia hạn: 695,000 đ

ĐK mới: 690,000 đ

Gia hạn: 690,000 đ

ĐK mới: 685,000 đ

Gia hạn: 685,000 đ

.win

ĐK mới: 90,000 đ

Gia hạn: 655,000 đ

ĐK mới: 90,000 đ

Gia hạn: 645,000 đ

ĐK mới: 90,000 đ

Gia hạn: 635,000 đ

ĐK mới: 90,000 đ

Gia hạn: 625,000 đ

.uk

ĐK mới: 0 đ

Gia hạn: 0 đ

ĐK mới: 0 đ

Gia hạn: 0 đ

ĐK mới: 0 đ

Gia hạn: 0 đ

ĐK mới: 0 đ

Gia hạn: 0 đ

.vip

ĐK mới: 325,000 đ

Gia hạn: 325,000 đ

ĐK mới: 320,000 đ

Gia hạn: 320,000 đ

ĐK mới: 315,000 đ

Gia hạn: 315,000 đ

ĐK mới: 310,000 đ

Gia hạn: 310,000 đ

.ski

ĐK mới: 930,000 đ

Gia hạn: 930,000 đ

ĐK mới: 925,000 đ

Gia hạn: 925,000 đ

ĐK mới: 920,000 đ

Gia hạn: 920,000 đ

ĐK mới: 915,000 đ

Gia hạn: 915,000 đ

.rip

ĐK mới: 415,000 đ

Gia hạn: 415,000 đ

ĐK mới: 407,000 đ

Gia hạn: 407,000 đ

ĐK mới: 388,000 đ

Gia hạn: 388,000 đ

ĐK mới: 370,000 đ

Gia hạn: 370,000 đ

.store

ĐK mới: 1,100,000 đ

Gia hạn: 1,100,000 đ

ĐK mới: 1,095,000 đ

Gia hạn: 1,095,000 đ

ĐK mới: 1,090,000 đ

Gia hạn: 1,090,000 đ

ĐK mới: 1,085,000 đ

Gia hạn: 1,085,000 đ

.casino

ĐK mới: 3,380,000 đ

Gia hạn: 3,380,000 đ

ĐK mới: 3,300,000 đ

Gia hạn: 3,300,000 đ

ĐK mới: 3,145,000 đ

Gia hạn: 3,145,000 đ

ĐK mới: 2,995,000 đ

Gia hạn: 2,995,000 đ

.green

ĐK mới: 1,390,000 đ

Gia hạn: 1,390,000 đ

ĐK mới: 1,380,000 đ

Gia hạn: 1,380,000 đ

ĐK mới: 1,370,000 đ

Gia hạn: 1,370,000 đ

ĐK mới: 1,360,000 đ

Gia hạn: 1,360,000 đ

.hiv

ĐK mới: 4,860,000 đ

Gia hạn: 4,860,000 đ

ĐK mới: 4,840,000 đ

Gia hạn: 4,840,000 đ

ĐK mới: 4,820,000 đ

Gia hạn: 4,820,000 đ

ĐK mới: 4,800,000 đ

Gia hạn: 4,800,000 đ

.mortgage

ĐK mới: 910,000 đ

Gia hạn: 910,000 đ

ĐK mới: 900,000 đ

Gia hạn: 900,000 đ

ĐK mới: 890,000 đ

Gia hạn: 890,000 đ

ĐK mới: 880,000 đ

Gia hạn: 880,000 đ

.ninja

ĐK mới: 420,000 đ

Gia hạn: 420,000 đ

ĐK mới: 410,000 đ

Gia hạn: 410,000 đ

ĐK mới: 400,000 đ

Gia hạn: 400,000 đ

ĐK mới: 390,000 đ

Gia hạn: 390,000 đ

.dance

ĐK mới: 455,000 đ

Gia hạn: 455,000 đ

ĐK mới: 450,000 đ

Gia hạn: 450,000 đ

ĐK mới: 445,000 đ

Gia hạn: 445,000 đ

ĐK mới: 440,000 đ

Gia hạn: 440,000 đ

.tires

ĐK mới: 2,185,000 đ

Gia hạn: 2,185,000 đ

ĐK mới: 2,135,000 đ

Gia hạn: 2,135,000 đ

ĐK mới: 2,035,000 đ

Gia hạn: 2,035,000 đ

ĐK mới: 1,949,000 đ

Gia hạn: 1,949,000 đ

.tokyo

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 255,000 đ

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 250,000 đ

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 245,000 đ

ĐK mới: 25,000 đ

Gia hạn: 240,000 đ

.vegas

ĐK mới: 1,140,000 đ

Gia hạn: 1,140,000 đ

ĐK mới: 1,120,000 đ

Gia hạn: 1,120,000 đ

ĐK mới: 1,100,000 đ

Gia hạn: 1,100,000 đ

ĐK mới: 1,080,000 đ

Gia hạn: 1,080,000 đ

.pro

ĐK mới: 80,000 đ

Gia hạn: 405,000 đ

ĐK mới: 80,000 đ

Gia hạn: 400,000 đ

ĐK mới: 80,000 đ

Gia hạn: 395,000 đ

ĐK mới: 80,000 đ

Gia hạn: 390,000 đ

.world

ĐK mới: 65,000 đ

Gia hạn: 620,000 đ

ĐK mới: 65,000 đ

Gia hạn: 615,000 đ

ĐK mới: 65,000 đ

Gia hạn: 610,000 đ

ĐK mới: 65,000 đ

Gia hạn: 605,000 đ

.energy

ĐK mới: 2,185,000 đ

Gia hạn: 2,185,000 đ

ĐK mới: 2,135,000 đ

Gia hạn: 2,135,000 đ

ĐK mới: 2,035,000 đ

Gia hạn: 2,035,000 đ

ĐK mới: 1,955,000 đ

Gia hạn: 1,955,000 đ

.webcam,.trade,.country,.beer

ĐK mới: 580,000 đ

Gia hạn: 580,000 đ

ĐK mới: 570,000 đ

Gia hạn: 570,000 đ

ĐK mới: 560,000 đ

Gia hạn: 560,000 đ

ĐK mới: 550,000 đ

Gia hạn: 550,000 đ

.christmas

ĐK mới: 1,380,000 đ

Gia hạn: 1,380,000 đ

ĐK mới: 1,370,000 đ

Gia hạn: 1,370,000 đ

ĐK mới: 1,360,000 đ

Gia hạn: 1,360,000 đ

ĐK mới: 1,350,000 đ

Gia hạn: 1,350,000 đ

.be

ĐK mới: 380,000 đ

Gia hạn: 380,000 đ

ĐK mới: 370,000 đ

Gia hạn: 370,000 đ

ĐK mới: 360,000 đ

Gia hạn: 360,000 đ

ĐK mới: 350,000 đ

Gia hạn: 350,000 đ

.guru,.media,.digital,.consulting

ĐK mới: 625,000 đ

Gia hạn: 625,000 đ

ĐK mới: 620,000 đ

Gia hạn: 620,000 đ

ĐK mới: 615,000 đ

Gia hạn: 615,000 đ

ĐK mới: 610,000 đ

Gia hạn: 610,000 đ

.bike,.clothing,.estate,.contractors,.land
,.construction,.enterprises,.rentals,.training,.builders
,.domains,.cab,.computer,.academy,.repair
,.coffee,.house,.florist,.bargains,.boutique
,.cheap,.farm,.watch,.zone,.works
,.properties,.events,.productions,.cards,.catering
,.community,.tools,.industries,.parts,.cool
,.exchange,.gripe,.foundation,.republican, .vet
,.kaufen,.deals,.discount,.fitness,.life
,.guide,.surf,.direct,.gifts,.sarl
,.immo,.wtf,.party,.yoga,.science
,.money,.wedding,.fashion,.garden,.style
,.school,.social ,.sale,.gives,.moda
,.immobilien,.democrat,.plus,.fit,.chat
,.express,.racing,.download,.faith,.review
,.date,.lol,.pub,.market,.engineer
,.auction,.software,.rehab,.forsale,.army
,.airforce

ĐK mới: 620,000 đ

Gia hạn: 620,000 đ

ĐK mới: 615,000 đ

Gia hạn: 615,000 đ

ĐK mới: 610,000 đ

Gia hạn: 610,000 đ

ĐK mới: 605,000 đ

Gia hạn: 605,000 đ

.com.idn,.net.idn

ĐK mới: 215,000 đ

Gia hạn: 215,000 đ

ĐK mới: 210,000 đ

Gia hạn: 210,000 đ

ĐK mới: 205,000 đ

Gia hạn: 205,000 đ

ĐK mới: 195,000 đ

Gia hạn: 195,000 đ

.com.co,.nom.co,.net.co,.futbol,.rocks

ĐK mới: 435,000 đ

Gia hạn: 435,000 đ

ĐK mới: 425,000 đ

Gia hạn: 425,000 đ

ĐK mới: 415,000 đ

Gia hạn: 415,000 đ

ĐK mới: 405,000 đ

Gia hạn: 405,000 đ

.la

ĐK mới: 830,000 đ

Gia hạn: 830,000 đ

ĐK mới: 820,000 đ

Gia hạn: 820,000 đ

ĐK mới: 810,000 đ

Gia hạn: 810,000 đ

ĐK mới: 800,000 đ

Gia hạn: 800,000 đ

.mobi

ĐK mới: 80,000 đ

Gia hạn: 480,000 đ

ĐK mới: 80,000 đ

Gia hạn: 475,000 đ

ĐK mới: 80,000 đ

Gia hạn: 470,000 đ

ĐK mới: 80,000 đ

Gia hạn: 465,000 đ

.us,.jp.net

ĐK mới: 220,000 đ

Gia hạn: 220,000 đ

ĐK mới: 215,000 đ

Gia hạn: 215,000 đ

ĐK mới: 210,000 đ

Gia hạn: 210,000 đ

ĐK mới: 205,000 đ

Gia hạn: 205,000 đ

.in

ĐK mới: 495,000 đ

Gia hạn: 495,000 đ

ĐK mới: 485,000 đ

Gia hạn: 485,000 đ

ĐK mới: 460,000 đ

Gia hạn: 460,000 đ

ĐK mới: 440,000 đ

Gia hạn: 440,000 đ

.xxx

ĐK mới: 2,300,000 đ

Gia hạn: 2,300,000 đ

ĐK mới: 2,250,000 đ

Gia hạn: 2,250,000 đ

ĐK mới: 2,145,000 đ

Gia hạn: 2,145,000 đ

ĐK mới: 2,040,000 đ

Gia hạn: 2,040,000 đ

.so

ĐK mới: 1,610,000 đ

Gia hạn: 1,610,000 đ

ĐK mới: 1,590,000 đ

Gia hạn: 1,590,000 đ

ĐK mới: 1,570,000 đ

Gia hạn: 1,570,000 đ

ĐK mới: 1,550,000 đ

Gia hạn: 1,550,000 đ

.hn

ĐK mới: 1,700,000 đ

Gia hạn: 1,700,000 đ

ĐK mới: 1,690,000 đ

Gia hạn: 1,690,000 đ

ĐK mới: 1,680,000 đ

Gia hạn: 1,680,000 đ

ĐK mới: 1,670,000 đ

Gia hạn: 1,670,000 đ

.mn

ĐK mới: 1,100,000 đ

Gia hạn: 1,100,000 đ

ĐK mới: 1,090,000 đ

Gia hạn: 1,090,000 đ

ĐK mới: 1,080,000 đ

Gia hạn: 1,080,000 đ

ĐK mới: 1,070,000 đ

Gia hạn: 1,070,000 đ

.sc

ĐK mới: 2,600,000 đ

Gia hạn: 2,600,000 đ

ĐK mới: 2,590,000 đ

Gia hạn: 2,590,000 đ

ĐK mới: 2,580,000 đ

Gia hạn: 2,580,000 đ

ĐK mới: 2,570,000 đ

Gia hạn: 2,570,000 đ

.plumbing,.voyage,.shoes,.glass,.toys

ĐK mới: 1,000,000 đ

Gia hạn: 1,000,000 đ

ĐK mới: 990,000 đ

Gia hạn: 990,000 đ

ĐK mới: 980,000 đ

Gia hạn: 980,000 đ

ĐK mới: 970,000 đ

Gia hạn: 970,000 đ

.vc

ĐK mới: 900,000 đ

Gia hạn: 900,000 đ

ĐK mới: 890,000 đ

Gia hạn: 890,000 đ

ĐK mới: 880,000 đ

Gia hạn: 880,000 đ

ĐK mới: 870,000 đ

Gia hạn: 870,000 đ

.eu

ĐK mới: 590,000 đ

Gia hạn: 590,000 đ

ĐK mới: 580,000 đ

Gia hạn: 580,000 đ

ĐK mới: 575,000 đ

Gia hạn: 575,000 đ

ĐK mới: 570,000 đ

Gia hạn: 570,000 đ

.tv

ĐK mới: 705,000 đ

Gia hạn: 705,000 đ

ĐK mới: 700,000 đ

Gia hạn: 700,000 đ

ĐK mới: 695,000 đ

Gia hạn: 695,000 đ

ĐK mới: 690,000 đ

Gia hạn: 690,000 đ

.tw,.com.tw,.org.tw

ĐK mới: 880,000 đ

Gia hạn: 880,000 đ

ĐK mới: 860,000 đ

Gia hạn: 860,000 đ

ĐK mới: 830,000 đ

Gia hạn: 830,000 đ

ĐK mới: 785,000 đ

Gia hạn: 785,000 đ

.co

ĐK mới: 250,000 đ

Gia hạn: 585,000 đ

ĐK mới: 250,000 đ

Gia hạn: 580,000 đ

ĐK mới: 250,000 đ

Gia hạn: 575,000 đ

ĐK mới: 250,000 đ

Gia hạn: 560,000 đ

.cc,.uno,.casa

ĐK mới: 680,000 đ

Gia hạn: 680,000 đ

ĐK mới: 660,000 đ

Gia hạn: 660,000 đ

ĐK mới: 630,000 đ

Gia hạn: 630,000 đ

ĐK mới: 600,000 đ

Gia hạn: 600,000 đ

.ws

ĐK mới: 620,000 đ

Gia hạn: 620,000 đ

ĐK mới: 610,000 đ

Gia hạn: 610,000 đ

ĐK mới: 600,000 đ

Gia hạn: 600,000 đ

ĐK mới: 590,000 đ

Gia hạn: 590,000 đ

.bz

ĐK mới: 610,000 đ

Gia hạn: 610,000 đ

ĐK mới: 600,000 đ

Gia hạn: 600,000 đ

ĐK mới: 570,000 đ

Gia hạn: 570,000 đ

ĐK mới: 540,000 đ

Gia hạn: 540,000 đ

.me

ĐK mới: 120,000 đ

Gia hạn: 570,000 đ

ĐK mới: 120,000 đ

Gia hạn: 555,000 đ

ĐK mới: 120,000 đ

Gia hạn: 535,000 đ

ĐK mới: 120,000 đ

Gia hạn: 505,000 đ

.asia

ĐK mới: 40,000 đ

Gia hạn: 311,000 đ

ĐK mới: 40,000 đ

Gia hạn: 309,000 đ

ĐK mới: 40,000 đ

Gia hạn: 307,000 đ

ĐK mới: 40,000 đ

Gia hạn: 305,000 đ

.name

ĐK mới: 400,000 đ

Gia hạn: 400,000 đ

ĐK mới: 390,000 đ

Gia hạn: 390,000 đ

ĐK mới: 380,000 đ

Gia hạn: 380,000 đ

ĐK mới: 370,000 đ

Gia hạn: 370,000 đ

.jp,.co.jp

ĐK mới: 1,730,000 đ

Gia hạn: 1,730,000 đ

ĐK mới: 1,710,000 đ

Gia hạn: 1,710,000 đ

ĐK mới: 1,680,000 đ

Gia hạn: 1,680,000 đ

ĐK mới: 1,650,000 đ

Gia hạn: 1,650,000 đ

.holdings,.ventures,.camera,.diamonds,.codes
,.holiday,.expert,.cruises,.flights,.villas
,.tienda,.condos,.maison,.dating,.partners
,.clinic,.dental,.financial,.fund,.surgery
,.tax,.university,.claims,.finance,.insure
,.capital,.engineering,.healthcare,.restaurant,.lease
,.furniture,.delivery,.coach,.legal,.memorial
,.apartments,.bingo,.golf,.tours,.tennis

ĐK mới: 1,051,000 đ

Gia hạn: 1,051,000 đ

ĐK mới: 1,027,000 đ

Gia hạn: 1,027,000 đ

ĐK mới: 979,000 đ

Gia hạn: 979,000 đ

ĐK mới: 960,000 đ

Gia hạn: 960,000 đ

.singles

ĐK mới: 700,000 đ

Gia hạn: 700,000 đ

ĐK mới: 635,000 đ

Gia hạn: 635,000 đ

ĐK mới: 621,000 đ

Gia hạn: 621,000 đ

ĐK mới: 592,000 đ

Gia hạn: 592,000 đ

.bid,.vodka,.rodeo,.soy,.horse
,.fishing,.cooking,.nyc,.church

ĐK mới: 645,000 đ

Gia hạn: 645,000 đ

ĐK mới: 630,000 đ

Gia hạn: 630,000 đ

ĐK mới: 600,000 đ

Gia hạn: 600,000 đ

ĐK mới: 575,000 đ

Gia hạn: 575,000 đ

.cleaning

ĐK mới: 990,000 đ

Gia hạn: 990,000 đ

ĐK mới: 975,000 đ

Gia hạn: 975,000 đ

ĐK mới: 965,000 đ

Gia hạn: 965,000 đ

ĐK mới: 960,000 đ

Gia hạn: 960,000 đ

.rich

ĐK mới: 60,000,000 đ

Gia hạn: 60,000,000 đ

ĐK mới: 50,800,000 đ

Gia hạn: 50,800,000 đ

ĐK mới: 50,600,000 đ

Gia hạn: 50,600,000 đ

ĐK mới: 50,400,000 đ

Gia hạn: 50,400,000 đ

.cz

ĐK mới: 1,180,000 đ

Gia hạn: 1,180,000 đ

ĐK mới: 1,170,000 đ

Gia hạn: 1,170,000 đ

ĐK mới: 1,160,000 đ

Gia hạn: 1,160,000 đ

ĐK mới: 1,150,000 đ

Gia hạn: 1,150,000 đ

.am

ĐK mới: 1,920,000 đ

Gia hạn: 1,920,000 đ

ĐK mới: 1,910,000 đ

Gia hạn: 1,910,000 đ

ĐK mới: 1,900,000 đ

Gia hạn: 1,900,000 đ

ĐK mới: 1,890,000 đ

Gia hạn: 1,890,000 đ

.in.net,.jpn.com

ĐK mới: 280,000 đ

Gia hạn: 280,000 đ

ĐK mới: 270,000 đ

Gia hạn: 270,000 đ

ĐK mới: 260,000 đ

Gia hạn: 260,000 đ

ĐK mới: 250,000 đ

Gia hạn: 250,000 đ

.black,.poker

ĐK mới: 1,070,000 đ

Gia hạn: 1,070,000 đ

ĐK mới: 1,065,000 đ

Gia hạn: 1,065,000 đ

ĐK mới: 1,060,000 đ

Gia hạn: 1,060,000 đ

ĐK mới: 1,055,000 đ

Gia hạn: 1,055,000 đ

.ceo,.investments,.credit,.accountants,.loans
,.gold,.reise,.best

ĐK mới: 2,185,000 đ

Gia hạn: 2,185,000 đ

ĐK mới: 2,135,000 đ

Gia hạn: 2,135,000 đ

ĐK mới: 2,035,000 đ

Gia hạn: 2,035,000 đ

ĐK mới: 1,935,000 đ

Gia hạn: 1,935,000 đ

.bar

ĐK mới: 35,000 đ

Gia hạn: 1,615,000 đ

ĐK mới: 35,000 đ

Gia hạn: 1,580,000 đ

ĐK mới: 35,000 đ

Gia hạn: 1,505,000 đ

ĐK mới: 35,000 đ

Gia hạn: 1,430,000 đ

.viajes,.attorney

ĐK mới: 990,000 đ

Gia hạn: 990,000 đ

ĐK mới: 980,000 đ

Gia hạn: 980,000 đ

ĐK mới: 970,000 đ

Gia hạn: 970,000 đ

ĐK mới: 960,000 đ

Gia hạn: 960,000 đ

.careers,.recipes,.limo

ĐK mới: 1,090,000 đ

Gia hạn: 1,090,000 đ

ĐK mới: 1,080,000 đ

Gia hạn: 1,080,000 đ

ĐK mới: 1,070,000 đ

Gia hạn: 1,070,000 đ

ĐK mới: 1,060,000 đ

Gia hạn: 1,060,000 đ

.wiki,.ink

ĐK mới: 880,000 đ

Gia hạn: 880,000 đ

ĐK mới: 860,000 đ

Gia hạn: 860,000 đ

ĐK mới: 820,000 đ

Gia hạn: 820,000 đ

ĐK mới: 780,000 đ

Gia hạn: 780,000 đ

.rest

ĐK mới: 40,000 đ

Gia hạn: 790,000 đ

ĐK mới: 40,000 đ

Gia hạn: 775,000 đ

ĐK mới: 40,000 đ

Gia hạn: 735,000 đ

ĐK mới: 40,000 đ

Gia hạn: 700,000 đ

.vision,.services,.fail,.town,.limited

ĐK mới: 800,000 đ

Gia hạn: 800,000 đ

ĐK mới: 795,000 đ

Gia hạn: 795,000 đ

ĐK mới: 790,000 đ

Gia hạn: 790,000 đ

ĐK mới: 785,000 đ

Gia hạn: 785,000 đ

.tattoo,.cn.com,.gb.net,.hu.com,.no.com
,.ru.com,.sa.com

ĐK mới: 880,000 đ

Gia hạn: 880,000 đ

ĐK mới: 860,000 đ

Gia hạn: 860,000 đ

ĐK mới: 840,000 đ

Gia hạn: 840,000 đ

ĐK mới: 820,000 đ

Gia hạn: 820,000 đ

.equipment,.gallery,.graphics,.lighting,.photography
,.technology,.directory,.today,.tips,.company
,.center,.support,.solutions,.photos,.management
,.systems,.education,.institute,.international,.agency
,.supplies,.supply,.exposed,.schule,.network
,.business,.football

ĐK mới: 505,000 đ

Gia hạn: 505,000 đ

ĐK mới: 500,000 đ

Gia hạn: 500,000 đ

ĐK mới: 495,000 đ

Gia hạn: 495,000 đ

ĐK mới: 490,000 đ

Gia hạn: 490,000 đ

.sexy

ĐK mới: 64,950,000 đ

Gia hạn: 64,950,000 đ

ĐK mới: 64,900,000 đ

Gia hạn: 64,900,000 đ

ĐK mới: 64,850,000 đ

Gia hạn: 64,850,000 đ

ĐK mới: 64,800,000 đ

Gia hạn: 64,800,000 đ

.marketing

ĐK mới: 915,000 đ

Gia hạn: 915,000 đ

ĐK mới: 905,000 đ

Gia hạn: 905,000 đ

ĐK mới: 895,000 đ

Gia hạn: 895,000 đ

ĐK mới: 885,000 đ

Gia hạn: 885,000 đ

.guitars,.blackfriday,.diet,.flowers

ĐK mới: 2,720,000 đ

Gia hạn: 2,720,000 đ

ĐK mới: 2,710,000 đ

Gia hạn: 2,710,000 đ

ĐK mới: 2,700,000 đ

Gia hạn: 2,700,000 đ

ĐK mới: 2,690,000 đ

Gia hạn: 2,690,000 đ

.gift,.photo

ĐK mới: 635,000 đ

Gia hạn: 635,000 đ

ĐK mới: 620,000 đ

Gia hạn: 620,000 đ

ĐK mới: 590,000 đ

Gia hạn: 590,000 đ

ĐK mới: 560,000 đ

Gia hạn: 560,000 đ

.camp

ĐK mới: 1,010,000 đ

Gia hạn: 1,010,000 đ

ĐK mới: 1,000,000 đ

Gia hạn: 1,000,000 đ

ĐK mới: 990,000 đ

Gia hạn: 990,000 đ

ĐK mới: 980,000 đ

Gia hạn: 980,000 đ

.vacations,.fish

ĐK mới: 605,000 đ

Gia hạn: 605,000 đ

ĐK mới: 600,000 đ

Gia hạn: 600,000 đ

ĐK mới: 595,000 đ

Gia hạn: 595,000 đ

ĐK mới: 590,000 đ

Gia hạn: 590,000 đ

.pics

ĐK mới: 590,000 đ

Gia hạn: 590,000 đ

ĐK mới: 580,000 đ

Gia hạn: 580,000 đ

ĐK mới: 570,000 đ

Gia hạn: 570,000 đ

ĐK mới: 560,000 đ

Gia hạn: 560,000 đ

.report,.reisen,.city

ĐK mới: 405,000 đ

Gia hạn: 405,000 đ

ĐK mới: 400,000 đ

Gia hạn: 400,000 đ

ĐK mới: 395,000 đ

Gia hạn: 395,000 đ

ĐK mới: 390,000 đ

Gia hạn: 390,000 đ

.email

ĐK mới: 90,000 đ

Gia hạn: 505,000 đ

ĐK mới: 90,000 đ

Gia hạn: 500,000 đ

ĐK mới: 90,000 đ

Gia hạn: 495,000 đ

ĐK mới: 90,000 đ

Gia hạn: 490,000 đ

.blue,.pink,.red,.kim

ĐK mới: 375,000 đ

Gia hạn: 375,000 đ

ĐK mới: 370,000 đ

Gia hạn: 370,000 đ

ĐK mới: 365,000 đ

Gia hạn: 365,000 đ

ĐK mới: 360,000 đ

Gia hạn: 360,000 đ

.nagoya

ĐK mới: 270,000 đ

Gia hạn: 270,000 đ

ĐK mới: 260,000 đ

Gia hạn: 260,000 đ

ĐK mới: 250,000 đ

Gia hạn: 250,000 đ

ĐK mới: 240,000 đ

Gia hạn: 240,000 đ

.link

ĐK mới: 90,000 đ

Gia hạn: 235,000 đ

ĐK mới: 90,000 đ

Gia hạn: 230,000 đ

ĐK mới: 90,000 đ

Gia hạn: 220,000 đ

ĐK mới: 90,000 đ

Gia hạn: 210,000 đ

.kitchen,.solar

ĐK mới: 1,020,000 đ

Gia hạn: 1,020,000 đ

ĐK mới: 1,000,000 đ

Gia hạn: 1,000,000 đ

ĐK mới: 980,000 đ

Gia hạn: 980,000 đ

ĐK mới: 960,000 đ

Gia hạn: 960,000 đ

.io

ĐK mới: 1,180,000 đ

Gia hạn: 1,550,000 đ

ĐK mới: 1,180,000 đ

Gia hạn: 1,530,000 đ

ĐK mới: 1,180,000 đ

Gia hạn: 1,510,000 đ

ĐK mới: 1,180,000 đ

Gia hạn: 1,490,000 đ

Dịch vụ khác
SSD Hosting hoa hồng 16% hoa hồng 21% hoa hồng 26% hoa hồng 36%
Reseller Hosting
SEO Hosting
hoa hồng 10% hoa hồng 10% hoa hồng 12% hoa hồng 12%
SecureWEB Hosting
Failover Hosting
SEO Lover's Hosting
Gen Hosting
Email Server Zshield
Email Pro
hoa hồng 10% hoa hồng 15% hoa hồng 20% hoa hồng 30%
Email Server thường hoa hồng 15% hoa hồng 20% hoa hồng 25% hoa hồng 30%
Cloud Server hoa hồng 10% hoa hồng 15% hoa hồng 20% hoa hồng 30%
SecureWEB Cloud
Cloud VPS
hoa hồng 5% hoa hồng 10% hoa hồng 15% hoa hồng 20%
SSL hoa hồng 17% hoa hồng 19% hoa hồng 21% hoa hồng 23%
Email Marketing hoa hồng 4% hoa hồng 6% hoa hồng 8% hoa hồng 10%
Hỗ trợ trực tuyến
TENTEN.VN CÓ THỂ HỖ TRỢ GÌ CHO BẠN ?