Dịch vụ chữ ký số dành cho tổ chức

(Áp dụng từ ngày 01/05/2018 cho khách hàng đăng ký mới)

Tên dịch vụ Giá thuê bao Chữ ký số
01 năm 02 năm 03 năm
Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng BkavCA
  • Kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
  • Ký email, văn bản, tài liệu Ngân hàng, chúng khoán điện tử

1,159,091 VNĐ

1,994,545 VNĐ

2,826,364 VNĐ

Thiết bị Bkav CA Token

500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

Đã bao gồm trong gói cước

Tổng thanh toán (đã bao gồm 10% VAT)

1,825,000 VNĐ

2,744,000 VNĐ

3,109,000 VNĐ

Đặt mua

chữ ký số dành cho cá nhân

Tên dịch vụ Giá thuê bao Chữ ký số
01 năm 02 năm 03 năm
Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng BkavCA
  • Ký email, văn bản, tài liệu
  • Ngân hàng, chúng khoán điện tử

499,000 VNĐ

899,000 VNĐ

1,198,000 VNĐ

Thiết bị Bkav CA Token

500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

Giá trước thuế

999,000 VNĐ

1,399,000 VNĐ

1,698,000 VNĐ

VAT (10%)

99,900 VNĐ

139,900 VNĐ

169,800 VNĐ

Tổng thanh toán (đã bao gồm 10% VAT)

1,098,900 VNĐ

1,538,900 VNĐ

1,867,800 VNĐ

Đặt mua

chữ ký số dành cho cá nhân thuộc tổ chức

Tên dịch vụ Giá thuê bao Chữ ký số
01 năm 02 năm 03 năm
Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng BkavCA
  • Ký email, văn bản, tài liệu
  • Ngân hàng, chúng khoán điện tử

599,000 VNĐ

999,000 VNĐ

1,298,000 VNĐ

Thiết bị Bkav CA Token

500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

500,000 VNĐ

Giá trước thuế

1,099,000 VNĐ

1,499,000 VNĐ

1,798,000 VNĐ

VAT (10%)

109,900 VNĐ

149,900 VNĐ

178,800 VNĐ

Tổng thanh toán (đã bao gồm 10% VAT)

1,208,900 VNĐ

1,648,900 VNĐ

1,977,800 VNĐ

Đặt mua
Hỗ trợ trực tuyến
TENTEN.VN CÓ THỂ HỖ TRỢ GÌ CHO BẠN?