Gemini AI

Gemini 1.0 Pro Vision chính thức ngừng phát triển từ 12 tháng 6 năm 2024

Gemini 1.0 Pro Vision là gì ?

Gemini 1.0 Pro Vision là một mô hình ngôn ngữ tầm nhìn lớn được phát triển bởi Google AI. Mô hình này có khả năng xử lý thông tin từ cả văn bản và hình ảnh (ảnh và video) để tạo ra các phản hồi văn bản có liên quan.

Thông báo về Gemini 1.0 Pro Vision chính thức ngừng phát triển

Mới đây, Google AI đã thông báo qua email ngừng cung cấp model xử lý hình ảnh Gemini 1.0 Pro Vision trên các dịch vụ và công cụ của Google AI. Tuy nhiên, model này vẫn có thể sử dụng trên Vertex AI.

Điều này ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

Bạn vẫn có thể sử dụng Gemini 1.0 Pro Vision cho đến ngày 12 tháng 7 năm 2024.

Sau ngày 12 tháng 7 năm 2024:

  • Các tác vụ đã lưu sử dụng Gemini 1.0 Pro Vision trong Google AI Studio sẽ tự động chuyển sang sử dụng Gemini 1.5 Flash.
  • Các yêu cầu API sử dụng Gemini 1.0 Pro Vision sẽ không hoạt động.

Điều này nghĩa là phía nhà phát triển dịch vụ sẽ phải chủ động thay đổi thay gọi API từ: 1.0 Pro Vision –> Gemini 1.5 Flash.

Giải pháp

Để tránh gián đoạn công việc, Google khuyến nghị chuyển sang sử dụng Gemini 1.5 Flash – model thế hệ mới nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn và có khả năng hiểu hình ảnh tiên tiến. Cập nhật code của bạn để sử dụng model 1.5 Flash:

Trước đây:

Python
model = genai.GenerativeModel(name='gemini-pro-vision')

Bây giờ:

Python
model = genai.GenerativeModel(name='gemini-1.5-flash')

Bài viết liên quan

Back to top button