ChatGPT

GPT-4o vs GPT-4 Turbo vs GPT-3.5 Turbo: So sánh 3 mô hình lớn nhất của OpenAI

Giới thiệu chung

Ba mô hình được so sánh trong hình là GPT-4o, GPT-4 Turbo và GPT-3.5 Turbo. Đây đều là những mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được phát triển bởi OpenAI.

Ngoài ra, LLM là một loại trí tuệ nhân tạo (AI) có thể xử lý và tạo ra văn bản, dịch ngôn ngữ, viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau và trả lời câu hỏi của bạn một cách đầy đủ thông tin.

Ứng dụng

Cả ba mô hình đều có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm:

  • Tạo văn bản sáng tạo, như thơ, mã, kịch bản, tác phẩm âm nhạc, email, thư, v.v.
  • Dịch ngôn ngữ
  • Trả lời câu hỏi một cách đầy đủ thông tin
  • Tóm tắt văn bản
  • Viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau

Tuy nhiên, mỗi mô hình có những điểm mạnh riêng phù hợp với các ứng dụng cụ thể. GPT-4o là mô hình nhanh nhất và rẻ nhất, vì vậy nó là một lựa chọn tốt cho các tác vụ cần tốc độ và hiệu quả chi phí cao. GPT-4 Turbo và GPT-3.5 Turbo có độ chính xác cao hơn, vì vậy chúng phù hợp hơn cho các tác vụ cần độ chính xác cao, chẳng hạn như dịch thuật và tóm tắt văn bản.

Giá cả

Giá của mỗi mô hình được tính theo số lượng token được sử dụng. Token là đơn vị đo lường độ dài của văn bản. Giá cho mỗi token của mỗi mô hình như sau:

  • GPT-4o: $5 cho đầu vào và $15 cho đầu ra.
  • GPT-4 Turbo: $10 cho đầu vào và $30 cho đầu ra.
  • GPT-3.5 Turbo: $0.50 cho đầu vào và $1.50 cho đầu ra.

(Đơn vị: 1 triệu tokens).

Hiệu năng

Tính năng GPT-4o GPT-4 Turbo GPT-3 Turbo
Loại Mô hình hàng đầu nhanh nhất và giá cả phải chăng Mô hình thông minh cao trước đây Mô hình nhanh, giá rẻ cho các tác vụ đơn giản
Đầu vào và đầu ra Đầu vào văn bản và hình ảnh, đầu ra văn bản Đầu vào văn bản và hình ảnh, đầu ra văn bản Đầu vào văn bản, đầu ra văn bản
Chiều dài ngữ cảnh 128k 128k 16k
Hiệu suất Nhanh nhất Nhanh thứ hai Chậm nhất
Giá cả Trung bình Đắt nhất Rẻ nhất
Chất lượng Tốt Tốt nhất Tốt
Trường hợp sử dụng Nhiều trường hợp sử dụng Các nhiệm vụ đòi hỏi độ chính xác cao Các nhiệm vụ đơn giản, không đòi hỏi nhiều độ chính xác

Bài viết liên quan

Back to top button