Hướng dẫn xử lý lỗi 553 khi gửi mail trên Outlook 365

Khi Quý khách thực hiện gửi mail trên Outlook có thể bị lỗi và được trả về mã lỗi 553. Đây là lỗi chưa xác thực SMTP trên Outlook.

Mail báo lỗi 553 khi gửi mail

Trong bài viết này, Tenten sẽ hướng dẫn Quý khách xử lý sự cố gửi mail trên.

Các vấn đề liên quan đến Outlook. Quý khách tham khảo hướng dẫn trực tiếp từ Microsoft theo hướng dẫn tại đây.

Bước 1: Truy cập Outlook -> chọn File -> Account Settings -> Server Settings

Bước 2: Chọn mục Outgoing mail

Bước 3: Quý khách tích chọn vào mục My outgoing (SMTP) server requires authentication. Quý khách chọn Next và kiểm tra lại gửi mail.

Như vậy, Tenten đã hoàn thành hướng dẫn xử lý lỗi 553 khi gửi mail trên Outlook 365.

Quý khách tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn tại đây. Chúc Quý khách thành công!