Tool

Stable Diffusion là một thuật toán học máy dựa trên mô hình diffusion probabilistic để thực hiện nhiệm vụ nhận diện, phân đoạn hoặc tái tạo ảnh. Thuật toán này được giới thiệu bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Berkeley vào năm 2020.

Thuật toán Stable Diffusion có khả năng tạo ra các bức ảnh có độ phân giải cao và chất lượng tốt hơn so với các phương pháp truyền thống. Nó có thể học được phân bố xác suất của các đặc trưng trong ảnh và sử dụng phân bố này để sinh ra các bức ảnh mới có chất lượng tương tự như ảnh gốc. Thuật toán này có tính linh hoạt cao và có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm cả tạo ảnh, phân đoạn ảnh và nhiều nhiệm vụ khác trong lĩnh vực xử lý ảnh.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button