AutoGPT

Cài đặt AutoGPT cực nhanh tại Cloud Tenten và Z.com

Giới thiệu AutoGPT

AutoGPT là một công cụ phát triển được xây dựng trên nền tảng GPT-3.5 của OpenAI. AutoGPT được tạo ra với mục tiêu đơn giản hóa quá trình tạo ra các mô hình ngôn ngữ dựa trên GPT-3.5. AutoGPT có khả năng đáp ứng một loạt các nhu cầu, bao gồm:

  • Tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau, và trả lời câu hỏi một cách đầy đủ thông tin.
  • Xử lý và phân tích dữ liệu.
  • Tự động hóa các tác vụ.

AutoGPT có thể được sử dụng bởi các nhà phát triển, doanh nghiệp, và người dùng cá nhân.

Cách hoạt động của AutoGPT

AutoGPT sử dụng một số tính năng để đơn giản hóa quá trình tạo ra các mô hình ngôn ngữ dựa trên GPT-3.5. Các tính năng này bao gồm:

  • Tự động hóa: AutoGPT tự động thực hiện nhiều nhiệm vụ cần thiết để tạo ra một mô hình ngôn ngữ, chẳng hạn như tải xuống tập dữ liệu đào tạo, đào tạo mô hình, và kiểm tra mô hình.
  • Tùy chỉnh: AutoGPT cho phép người dùng tùy chỉnh các thông số của mô hình ngôn ngữ, chẳng hạn như kích thước mô hình, độ sâu mô hình, và bộ dữ liệu đào tạo.
  • Tương tác: AutoGPT cung cấp một giao diện trực quan cho phép người dùng tương tác với mô hình ngôn ngữ.

Truy cập vào trang quản trị Cloud

Các bạn chọn mục “Cloud VPS” hoặc “Cloud Server“, tại đây mình chọn Cloud VPS. Chọn “Tạo Server“.

Thông tin chi tiết: https://tenten.vn/vi/cloud-vps

Tìm đến mục “Application“, chọn “Other” và tìm đến “AutoGPT“.

Tiếp tục setup thêm các thông số như: Name-tag, password, auto_backup..v..v

Sau đó, đợi khoảng 5 phút để Cloud được cài đặt. Quá trình này hệ thống sẽ tự động setup môi trường, bao gồm Webserver và AutoGPT.

Tiến hành update các package trong môi trường.

				
					apt update -y
				
			

Do file cấu hình tên là .env. Truy cập vào thư mục của chứa model AutoGPT, đổi tên: “.env.template” –> “.env”

				
					Di chuyển vào thư mục AutoGPT: cd /opt/autogpt/
Đổi tên: cp -r .env.template .env
Sửa cấu hình: nano .env
				
			

Các thông số cơ bản cần cấu hình: 

  • OPEN_API_KEY: (Chỗ nhập key OpenAI).
  • TEMPERATURE: (Độ sáng tạo).
  • FAST_LLM_MODEL=gpt-3.5-turbo.

Ngoài ra còn hỗ trợ lưu bộ nhớ và dữ liệu..v..v

Lưu cấu hình và thực hiện câu lệnh chạy AutoGPT:

				
					cd /opt/autogpt && source ./bin/activate && ./run.sh
				
			

Chạy thử và trải nghiệm, chúc các bạn thành công !

Bài viết liên quan

Back to top button