Thời gian áp dụng: 08/06/2021 trong 2 khung giờ

?? Khung giờ 1: 8h30 – 12h00

? .XYZ 9k

?.COM 119k

?? Khung giờ 2: 13h30 – 17h00

? .WORK 1k

? .NET 119k

?Đừng quên, ngoài khung giờ ưu đãi trên, TENTEN còn ưu đãi hấp dẫn

.COM chỉ 189k

.NET chỉ 189k

.VN giảm 100% giá dịch vụ (.VN chỉ 550k; .COM.VN chỉ 450k)

** Lưu ý:

Ưu đãi chỉ áp dụng cho 100 tên miền mỗi loại, chương trình có thể kết thúc sớm khi hết số lượng

Khuyến mại áp dụng cho năm đầu và đăng ký mới

Mỗi khách hàng chỉ được mua 1 tên miền với giá khuyến mại

► Săn sale cùng TENTEN nào ? http://bit.ly/BigSaleT6

 

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM