BIG SALE THÁNG 7 TÊN MIỀN CHỈ 9K
Khung giờ áp dụng: 9h00 – 17h00 ngày 08/07/2021
 
Đăng ký ngay tên miền chỉ 9k
.XYZ | .SITE | .CLUB | .ONLINE chỉ 9k
INFO chỉ 69k (giá gốc 101k)
.COM | .NET chỉ 139k
Tên miền VN giảm 220k: .VN 550k (giá gốc 770k) | .COM.VN 450k (giá gốc 670k)
 
Lưu ý:
+ Dành cho 100 khách hàng đầu tiên mỗi tên miền
+ Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký 1 domain mỗi loại
+ Hết khuyến mãi khách hàng được mua .COM .NET 189K
 
Thẻ:

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM