Kể từ ngày 26/02/2024, Tenten.vn điều chỉnh GIẢM GIÁ dịch vụ Microsoft 365 sau hơn 10 năm phân phối sản phẩm này. 

Cụ thể như sau:

Tên sản phẩm Mức giá cũ Mức giá mới
Microsoft 365 Business Basic 78K/ người dùng/ tháng 69K/ người dùng/ tháng
Microsoft 365 Business Standard 284K/ người dùng/ tháng 229K/ người dùng/ tháng
Microsoft 365 Business Premium 587K/ người dùng/ tháng 574K/ người dùng/ tháng
Microsoft 365 Apps for Business 188K/ người dùng/ tháng 188K/ người dùng/ tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Microsoft 365 là một tập hợp các phần mềm ứng dụng văn phòng và dịch vụ tuyến của Microsoft giúp các nhân sự hoàn thành công việc với hiệu suất cao và được trang bị tính năng bảo mật hàng đầu.

Nhờ sử dụng Microsoft 365 mà các doanh nghiệp có thể:

Nếu bạn đang có ý định đăng ký  Microsoft 365 hay còn bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ, vui lòng liên hệ với Tenten.vn để được hỗ trợ chi tiết: