Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã ban hành QĐ số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30/03/2021 hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (Chuyển nhượng tên miền) được cấp không thông qua đấu giá (thay thế Thông tư số 16/2016/TT-BTTT) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2021 đã hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục thực hiện chuyển nhượng tên miền.
– Chính thức từ ngày 01/06/2021 việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá được thực hiện thông qua các nhà đăng ký nơi đang quản lý tên miền.
– Nhà đăng ký GMO-Z.com RUNSYSTEM kính gửi đến Quý khách hàng các hướng dẫn và thông tin liên quan đến chuyển nhượng tên miền, thuế chuyển nhượng như sau:
– Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá là việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng tên miền Internet dưới đuôi tên miền “.vn” được cấp không thông qua hình thức đấu giá cho tổ chức, cá nhân khác.

Bạn đang muốn xây dựng một trang web của riêng mình

Đăng ký ngay tên miền thương hiệu tại Tenten.vn chỉ với 2 cú click chuột:

Kiểm tra sự tồn tại của tên miền: Nhập tên miền và nhấn “kiểm tra”.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN MỚI NHẤT

1. Hướng dẫn chuyển nhượng tên miền từ a – z

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng tên miền
– Bên chuyển nhượng hoàn thiện hồ sơ bao gồm:
+ Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền có xác nhận của hai bên (Mẫu 1).
+ Chứng minh thư của người thực hiện chuyển nhượng (nếu là cá nhân) hoặc chứng minh thư của người thay mặt tổ chức đi thực hiện thủ tục chuyển nhượng tên miền (nếu là tổ chức).
– Bên nhận chuyển nhượng hoàn thiện hồ sơ đăng ký mới lại tên miền bao gồm:
+ Bản khai đăng ký sử dụng tên miền có xác nhận của bên nhận chuyển nhượng (Mẫu 2).
+ Chứng minh thư của người nhận chuyển nhượng (nếu là cá nhân) hoặc chứng minh thư của người thay mặt tổ chức đi đăng ký lại tên miền chuyển nhượng (nếu là tổ chức).
Bước 2: Nộp hồ sơ chuyển nhượng
Hồ sơ chuyển nhượng (bản gốc) theo biểu mẫu có xác nhận của các bên tham gia chuyển nhượng được nộp tại NĐK quản lý tên miền chuyển nhượng theo các phương thức sau:
– Nộp trực tiếp tại NĐK.
– Nộp qua đường bưu chính.
Bước 3: Kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng
Kiểm tra và thông báo kết quả kiểm định hồ sơ chuyển nhượng cho các bên chuyển nhượng:

– NĐK có trách nhiệm kiểm định hồ sơ chuyền nhượng QSD tên miền và thông báo kết quả cho các bên tham gia chuyển nhượng bằng văn bản (theo mẫu) qua email/điện thoại trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ gốc.
– Các bên tham gia chuyển nhượng sau khi nhận được thông báo kết quả thẩm định hồ sơ từ NĐK sẽ thực hiện bước tiếp theo.
Bước 4: Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế

Bên chuyển nhượng hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

– Đối với chủ thể là cá nhân trong nước (có địa chỉ tại Việt Nam):
+ Cá nhân chuyển nhượng tên miền thực hiện khai thuế theo mẫu số 01/NCKD ban hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ tài chính (có hướng dẫn cụ thể tại nơi nộp thuế), kèm theo bản chụp hợp đồng chuyển nhượng, bản chụp tài liệu chứng minh tên miền Internet đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng (do NĐK cấp).
+ Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú). Thời gian nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh việc chuyển nhượng.
+ Căn cứ để chứng minh cá nhân đã hoàn thành nghĩa vu nộp thuế là chứng từ nộp thuế hoặc bản cam kết là đối tượng không phải nộp thuế(Mẫu 5)
– Đối với chủ thể là tổ chức, doanh nghiệp trong nước (có địa chỉ tại Việt Nam) thực hiện chuyển nhượng QSD tên miền:+ Doanh nghiệp chuyển nhượng QSD tên miền phải lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10 % theo quy định.
+ Khoản tiền mà doanh nghiệp được hưởng từ hoạt động này được tính vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.
+ Căn cứ chứng minh đã hoàn tất nộp thuế: Hóa đơn GTGT của doanh nghiệp khi chuyển nhượng QSD tên miền.– Đối với chủ thể là cá nhân, tổ chức nước ngoài (có địa chỉ nước ngoài) chuyển nhượng QSD tên miền: Căn cứ chứng minh về thuế: Giấy cam kết hoàn tất các nghĩa vụ thuế có liên quan (Mẫu 6) Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng tên miền-Bên nhận chuyển nhượng hoàn thiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng tại NĐK:

+ Bản khai thông tin của bên nhận chuyển nhượng (Mẫu 2).
+ Bản khai đăng ký tên miền của bên nhận chuyển nhượng đối Cá nhân (Mẫu cá nhân), đối với Tổ chức (Mẫu tổ chức) + Chứng minh thư của người nhận chuyển nhượng (nếu là cá nhân) hoặc chứng minh thư của người thay mặt tổ chức đi đăng ký lại tên miền chuyển nhượng (nếu là tổ chức).
+ Các giấy tờ thể hiện bên chuyển nhượng (chủ thể tên miền) hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng QSD tên miền Internet.
– Bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí đăng ký lại tên miền tại NĐK theo quy định (Phí đăng ký lại tên miền bằng với số tiền đăng ký mới tên miền).Bước 6: Kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng và thông báo kết quảThực hiện chuyển nhượng và thông báo kết quả chuyển nhượng cho các bên tham gia:

– NĐK kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ đăng ký lại tên miền.
– NĐK phối hợp với VNNIC để yêu cầu xét duyệt hồ sơ và đăng ký lại tên miền chuyển nhượng.
– NĐK kiểm tra và thông báo kết quả cho các bên tham gia chuyển nhượng.

2. Các câu hỏi thường gặp

2.1. Các tên miền nào có thể hoặc không thể chuyển nhượng?
Theo quy định tại khoản 2 điều 49 luật viễn thông thì tất cả tên miền có thể chyển nhượng trừ các tên miền dưới đây:

  • Tên miền bảo vệ theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
  • Tên miền đang bị xử lý vi phạm, bị tạm ngừng sử dụng hoặc đang trong quá trình giải quyết tranh chấp.

2.2. Chuyển nhượng tên miền có mất phí không? 
Việc chuyển nhượng tên miền .vn sẽ bị tính phí và thủ tục theo quy định của VNNIC. Vui lòng tham khảo tại đây.

Bạn đang muốn xây dựng một trang web của riêng mình

Đăng ký ngay tên miền thương hiệu tại Tenten.vn chỉ với 2 cú click chuột:

Kiểm tra sự tồn tại của tên miền: Nhập tên miền và nhấn “kiểm tra”.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN MỚI NHẤT