TenTen xin chia sẻ hướng dẫn giới hạn sử dụng băng thông trên hosting windows và số lượng được phép kết nối vào Website:

Bước 1: Đăng nhập quản trị hosting với account đã được cung cấp từ TENTEN

Bước 2 : Click Bandwidth Limiting

Bước 3: Chọn Switch on bandwidth limiting ( nghĩa là nhập số lượng hạn chế băng thông) 

 

Bước 4: Chọn Switch on connections limiting

Bước 5: Click chọn OK 

Chúc bạn thành công!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM