Để tạo tên miền nhiều hơn 24 kí tự cho website trên dịch vụ Kusanagi, các bạn cần đăng nhập qua SSH bằng tài khoản root.

Bước 1: Để truy cập SSH tới VPS, các bạn có thể sử dụng Putty (https://www.putty.org/).

Bước 2: Tiến hành nhập các thông số sau để truy cập SSH bằng putty.

Hostname : là IP VPS của các bạn (ở đây tenten lấy ví dụ IP 150.95.105.234)
Port :9090
Connection type :SSH

Bước 3: Sau khi nhập thông tin đầy đủ, các bạn click chọn Open

241

Giao diện SSH trên Putty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 4: Chọn YES

đồng ý kết nối

Đồng ý kết nối SSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login as : root

Phần password các bạn gõ password chính xác của tài khoản root (lưu ý khi gõ pass sẽ không hiện ký tự), các bạn gõ password như bình thường sau đó ấn enter để truy cập.

Bước 5: Sau đó các bạn gõ lệnh sau để thực hiện: kusanagi provision tentenvnno1  .

Câu lệnh trên có nghĩa như sau: thực hiện tạo thư mục có tên là tentenvnno1 , ở đây quý khách có thể thay tentenvnno1 bằng 1 tên thư mục khác tùy ý  (lưu ý: tên thư mục phải <24 ký tự).

243

Chạy lệnh tạo thư mục

 

 

 

 

 

 

Bước 6: Sau đó chúng ta tiếp tục Đến các bước thiết lập ngôn ngữ, host name, database và password

244

Thiết lập ngôn ngữ

 

 

 

 

 

 

Có 2 ngôn ngữ cho chúng ta chọn, 1-tiếng Anh, 2- tiếng Nhật. Ở đây chúng ta sẽ chọn 1-tiếng Anh.

Sau đó chúng ta điền hostname là tên miền của bạn

245

Bước tiếp theo là điền email

246

Điền email quản trị website

 

 

 

 

Và tiếp đến chúng ta nhập database, user database và password.

247

Các thông tin cơ bản của website

 

 

 

 

 

 

Như vậy chúng ta đã tạo tài khoản thành công cho website với domain > 24 kí tự trên Kusanagi.

Nếu các bạn còn gặp khó khăn trong bài hướng dẫn này, các bạn có thể gửi email đến bộ phận kỹ thuât để được hỗ trợ thêm: kythuat@tenten.vn (24/7)

Chúc các bạn thành công.

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM

  • companion1
  • companion2
  • companion3
  • companion4